Sæt kryds i kalenderen: DKDK Årskursus 2019 afholdes d. 11. – 13. september på Hotel Nyborg Strand

Demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.
Find undersøgelsen her.

Ny plejehjemsoversigt for alle danske plejehjem

På hjemmesiden Plejehjemsoversigten.dk kan man klikke ind på hvert enkelt plejehjem i Danmark og få et overblik over bl.a. dets værdier, aktiviteter og faciliteter. Udover information om værdigrundlag, arrangementer og tilsynsrapporter kan man også finde overordnet information om, hvordan man bliver visiteret til plejehjem, hvad det frie plejehjemsvalg indebærer, og hvordan huslejen fastsættes.

Læs mere her.

Nu kan du få besøg af værdighedsrejseholdet

Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner og private plejeenheder til at ansøge om et forløb med værdighedsrejseholdet, der gennem kompetenceudvikling og rådgivning af plejepersonale skal understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen.


Læs mere her.

Konferencerapport fra DKDK’s Årskursus
Konferencerapporten med referater af hovedoplæg og seminarer på DKDK’s Årskursus 2018 er nu klar.
Læs om bl.a. om grafisk faciltering, om vi tæller det, vi tæller, palliation og demens, relationer i et liv med demens, m.m.
Læs konferencerapporten her.

 

Siden opdateres løbende

 

 

Artikeldatabase

Husk at du kan søge artikler, udgivet i DKDK nyhedsbreve og konferencerapporter fra og med år 2010.

Find artiklerne her.

 

 

 Vores facebook

2 months ago
Sundheds- og Ældreministeriet Satspuljeaftale: Ny handlingsplan for ”det gode ældreliv”- sum.dk

Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale på 320 mio. kr. til ældreområdet over de næste fire år. Med aftalen følger en handlingsplan for ”det gode ældreliv”. ... See more

For andet år i træk er der indgået en særskilt satspuljeaftale på ældreområdet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk ... See more

2 months ago
www.demens-dk.dk

Som led i initiativ 6 - med titlen: "National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb" i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af ... See more

2 months ago
Forside - Gate21

DKDK vil gerne gøre medlemmer opmærksomme på den store variation af tilbud, som findes på demensfeltet. F.eks. kan følgende være interessant for demenskoordinatorer:

Kan døgnrytmelys give ... See more

« 1 of 32 »

Click edit button to change this code.Click edit button to change this code.