ÅRSKURSUS 2019 – programmet er nu klar og tilmeldingen er åben

Se mere på www.tilmeld.dk/DKDK2019

UDSTILLER?  Læs mere på vores udstillerside

Demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Årets demensinitiativ

Årets demensinitiativ er en pris, som uddeles af DKDK. Borgere, pårørende, demenskoordinatorer og medarbejdere i demensomsorgen kan indstille initaitiver til prisen.  

Læs mere her.

Rapport om enlige med demenssygdom

”DKDKs bestyrelse bifalder Alzheimerforeningens arbejde med at sætte fokus på vigtige områder som civil status, normering, beboersammensætning, særlige tilbud m.m. Vi mærker dagligt de udfordringer, der er i relation til aleneboende, mangel på medarbejdere og manglende oplysninger om tilbud til borgere. Det kan kun blive bedre”.
Sådan skriver formand for DKDK, Lone Vasegaard i Medlemsblad Forår 2019.

Læs mere her

 


Konferencerapport fra DKDK’s Årskursus
Konferencerapporten med referater af hovedoplæg og seminarer på DKDK’s Årskursus 2018 er nu klar.
Læs om bl.a. om grafisk faciltering, om vi tæller det, vi tæller, palliation og demens, relationer i et liv med demens, m.m.
Læs konferencerapporten her.

 

Siden opdateres løbende

 

 

Artikeldatabase

Husk at du kan søge artikler, udgivet i DKDK nyhedsbreve og konferencerapporter fra og med år 2010.

Find artiklerne her.

 

 

 Vores facebook

Kom forbi DKDKs stand på DemensDagene - Bestyrelsen vil så gerne snakke med jer ... Se MereSe Mindre

Se på Facebook

Et af målene i den nationale demenshandlingsplan er at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med en demenssygdom. Behandling med antipsykotisk medicin kan ofte erstattes af pleje og omsorg eller anden medicin.

Følgende film er produceret af Styrelsen for Patientsikkerhed til pårørende - den viser, hvad man som pårørende kan være opmærksom på i forhold til behandling med antipsykotisk medicin til personer med demens.
... Se MereSe Mindre

Se på Facebook

Demensrejseholdet har haft succes med at skabe positive ændringer i det daglige arbejde på plejecentre til gavn for beboere med demens. Og nu er det muligt for alle at dykke ned i de metoder, som konsulenterne har brugt i forløbene.
www.sst.dk/da/Nyheder/2019/Demensrejseholdets-metoder-er-nu-tilgaengelige-for-alle
... Se MereSe Mindre

Se på Facebook