Sæt kryds i kalenderen: DKDK Årskursus 2019 afholdes d. 11. – 13. september på Hotel Nyborg Strand

Programmet udsendes medio juni 2019

 

Demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.
Find undersøgelsen her.

Ny plejehjemsoversigt for alle danske plejehjem

På hjemmesiden Plejehjemsoversigten.dk kan man klikke ind på hvert enkelt plejehjem i Danmark og få et overblik over bl.a. dets værdier, aktiviteter og faciliteter. Udover information om værdigrundlag, arrangementer og tilsynsrapporter kan man også finde overordnet information om, hvordan man bliver visiteret til plejehjem, hvad det frie plejehjemsvalg indebærer, og hvordan huslejen fastsættes.

Læs mere her.

Konferencerapport fra DKDK’s Årskursus
Konferencerapporten med referater af hovedoplæg og seminarer på DKDK’s Årskursus 2018 er nu klar.
Læs om bl.a. om grafisk faciltering, om vi tæller det, vi tæller, palliation og demens, relationer i et liv med demens, m.m.
Læs konferencerapporten her.

 

Siden opdateres løbende

 

 

Artikeldatabase

Husk at du kan søge artikler, udgivet i DKDK nyhedsbreve og konferencerapporter fra og med år 2010.

Find artiklerne her.

 

 

 Vores facebook

Nye håndbøger samler praksisnære råd til ledere og medarbejdere, der til daglig drager omsorg for mennesker med demens.

sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Demens/2019/Marts/Haandboeger-giver-gode-raad-om-demens.aspx
... Se MereSe Mindre

Se på Facebook
·Del

Se på Facebook
·Del