Demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.
Find undersøgelsen her.

Ny retningslinje for diagnostik af demens

Sundhedsstyrelsen har nu udgivet en national klinisk retningslinje, der omfatter metoder til udredning og diagnosticering både af let kognitiv svækkelse (mild cognitive impairment – MCI) og demens.

Læs mere her.

Nu kan du få besøg af værdighedsrejseholdet

Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner og private plejeenheder til at ansøge om et forløb med værdighedsrejseholdet, der gennem kompetenceudvikling og rådgivning af plejepersonale skal understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen.


Læs mere her.

Konferencerapport fra DKDK’s Årskursus
Konferencerapporten med referater af hovedoplæg og seminarer på DKDK’s Årskursus 2018 er nu klar.
Læs om bl.a. om grafisk faciltering, om vi tæller det, vi tæller, palliation og demens, relationer i et liv med demens, m.m.
Læs konferencerapporten her.

 

Siden opdateres løbende

 

 

Artikeldatabase

Husk at du kan søge artikler, udgivet i DKDK nyhedsbreve og konferencerapporter fra og med år 2010.

Find artiklerne her.

 

 

 Vores facebook

1 month ago
Høringssvar

DKDK har afgivet høringssvar vedrørende Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med
demens (høringsfrist d. 5. november).
http://www.demens-dk.dk/horingssvar/

Her kan du læse DKDKs høringsvar.

1 month ago
Årskursus

Konferencerapporten med referater af hovedoplæg og seminarer på DKDK’s Årskursus 2018 er nu klar.
Læs om bl.a. om grafisk faciltering, om vi tæller det, vi tæller, palliation og demens, ... See more

DemensKoordinatorernes Årskursus er et internat, der varer 3 dage og afholdes på Hotel Nyborg Strand. På kurset præsenterer undervisere og foredragsholdere med stor faglig kompetence og viden ... See more

1 month ago
Aftale på plads om bedre regler om magtanvendelse over for voksne mennesker med psykisk handicap

Flere organisationer har allerede været ude og kommentere på arbejdet med de nye magtanvendelses-regler. Baggrunden er, at et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om nye ... See more

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om en revision af reglerne om magtanvendelse over for voksne med betydelig ... See more

« 2 of 32 »

Click edit button to change this code.Click edit button to change this code.