Årets demensinitiativ for borgere, pårørende, demenskoordinatorer og medarbejdere i demensomsorgen

Pris uddeles af DKDK – Demenskoordinatorer i DanmarK, der er landsforening for demenskoordinatorer, demenskonsulenter m.fl.

Hvem kan modtage prisen?
Prisen går til et initiativ, der er med til at gøre en forskel for borgere med demenssygdom, for deres pårørende eller for ansatte, der arbejder i demensomsorgen.

Det kan være et initiativ i en kommune eller region, der er nytænkende og kan bruges i andre kommuner eller regioner. Initiativet skal være igangsat af en demenskoordinator eller minimum have en demenskoordinator med som initiativtager.

Hvem kan indstille til prisen?

Alle kan indstille til prisen – såvel borgere, ledere, ældreråd, en forvaltningen demenskoordinatorer  eller en medarbejder. Da prisen ikke går til en person, men til et initiativ kan medlemmer af DKDK også godt indstille et initiativ fra egen kommune/region.

Indstiller til prisen kan indstille ét initiativ, som skal være et konkret tiltag fra hverdagens praksis.

Hvad modtager vinderne?

Der vælges 1 initiativ, som vinder af prisen.

Vinderen får en buket og et diplom. Indstiller og vinder får 1 gratis plads på Årskurset det følgende år. Vinder og indstiller inviteres ligeledes til at holde et seminar på årskursus det efterfølgende år.

Hvem uddeler prisen, hvordan vælges modtagerne af Årets tiltag og hvad bliver der lagt vægt på i udvælgelsen?

Prisen uddeles af DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK)

 

De indstillede initiativer anonymiseres og tilgår bestyrelsen i DKDK.

Bestyrelsen lægger i sin udvælgelse bl.a. vægt på, om initiativet har haft en effekt for de borgere/pårørende/medarbejdere, det vedrører, om tiltaget er nytænkende, ift. de opgaver og udfordringer ansatte i demensomsorgen har og om initiativet kan bruges i andre kommuner/regioner.

Hvis der indstilles flere initiativer i én indstilling, forbeholder bestyrelsen sig ret til inden den endelige afstemning at nominere ét af de indsendte initiativer til prisen.

 

Hvordan indstiller du til prisen, og hvad er deadline?

Skriv et resumé – begrund hvorfor det netop er det ene initiativ, der skal have anerkendelsen som ”Årets demensinitiativ”.

Send resuméet til DKDK på ML@demens-dk.dk senest fredag den 23. august kl. 12.00.

 

Har du spørgsmål, kontakt

Formand Lone Vasegaard på tlf. på mail: L_vasegaard@hotmail.com

Næstformand Gitte Kirkegaard på mail: ggki@haderslev.dk

Faglig sekretær Marianne Lundsgaard på tlf.: 20 49 93 19 eller på mail ml@demens-dk.dk.

Prisen uddeles på DKDK´s Årskursus 2019.

 


 

Årets Demenskoordinator erstattes i 2019 af Årets Demensinitiativ 

 


Hvert år kårer DemensKoordinatorer i DanmarK årets demenskoordinator. Prisen går til et medlem, der har ydet en særlig indsats på demensområdet. Afsløringen af årets demenskoordinator sker på førstkommende årskursus.

Årets Demenskoordinator 2018

Demenskonsulent i Vejle Kommune, Grethe Skovlund er kåret som Årets Demenskoordinator 2018.

 

 

Pressemeddelelse 

Årets demenskoordinator insisterer på aktivt liv selv med demens

Demenskonsulent Grethe Skovlund er en person, der ser det hele menneske og arbejder fokuseret på, at mennesket stadig spiller en aktiv rolle i samfundet på trods af demenssygdom.

Demenskonsulent i Vejle Kommune, Grethe Skovlund er kåret som Årets Demenskoordinator 2018. Det er 15. gang, prisen uddeles. Prisen går til en eller flere demenskoordinatorer, der yder en særlig indsats på demensområdet. Ledere og kolleger kan indstille til prisen.

Prisoverrækkelsen fandt sted under overværelse af godt 400 demenskoordinatorer på DemensKoordinatorer i DanmarKs Årskursus d.12. september på Hotel Nyborg Strand.

Demenskonsulent Grethe Skovlund får prisen som en anerkendelse for sit store engagement og vedholdende fokus på det hele menneske i demensindsatsen. Hun tænker det ’normale’ liv ind for borgere med demens og arbejder målrettet for at fremme de ressourcer, det enkelte menneske indeholder og benytter på trods af demenssygdom. Det er en kvalitet, som styrker fagligheden i den tværfaglige gruppe i Vidensforum for demens, som Grethe Skovlund indgår i. Hun er desuden god til at stille provokerende spørgsmål, har et kæmpe netværk, som kollegerne i det daglige arbejde nyder godt af og så er hun ”en god kollega – foregangsmand for fis og ballade”.

I kollegernes indstilling fremhæves Grethe Skovlunds arbejdsiver, hun er bl.a. med i Aktivklubben, Daghøjskolen for par og flere arbejdsgrupper i Vidensforum for Demens, hvor nye tiltag/tilbud opstår og videreudvikles. Dertil yder hun en stor indsats i Alzheimerforeningen, hvor hun er formand for lokalforening Trekantområdet og næstformand i hovedbestyrelsen.

En glad Grethe Skovlund modtog prisen, hvor hun takkede sine kolleger for indstillingen og forsamlingen for det store bifald.

Hvem indstiller til Årets DemensKoordinator?
Foreningens medlemmer kan indstille en kollega til årets demenskoordinator.
Du kan læse folder om Årets DemensKoordinator her

Forslag til Årets Demenskoordinator skal sendes til bestyrelsen, og indstillingen skal bestå af følgende:

1. Et kort resumé med begrundelse for valget.

2. Beskrivelse af på hvilken måde demenskoordinatoren har ydet en ekstraordinær indsats Indsatsen skal være indenfor et eller flere områder i arbejdet eller omsorgen med demente: – demenspolitik – formidling – personale – frivillige – pårørende – m.m.

Se  herunder, hvem der tidligere har modtaget prisen:

Tv. Lone Vasegaard, formand for DKDK. Th. prismodtager 2017, Lone Jensen, demenskonsulent i Nordfyns Kommune