DemensKoordinatorernes Årskursus er et internat, der varer 3 dage og afholdes på Hotel Nyborg Strand. På kurset præsenterer undervisere og foredragsholdere med stor faglig kompetence og viden inden for demensområdet den nyeste viden fra ind- og udland. Kursusdagene veksler mellem foredrag, seminarer, workshops, erfaringsudveksling. Årskurset fungerer som løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer, som modtager kursusbevis ved afslutningen af kurset. Læs konferencerapporter fra tidligere årskurser her. 

SÆT KRYDS I KALENDEREN
DKDK ÅRSKURSUS DEN 12. – 14. september 2018

DKDK Årskursus 2017

 

Årskursus 2017 tog afsæt i den voksende debat om ulighed i sundhed under titlen: Har mennesker med demenssygdom og deres familie lige adgang til demenstilbud og demensydelser?

Hovedoplægsholdere var:
Professor Kjeld Høgsbro, Diakon og sygeplejerske Conny Hjem, professor Jette Ammentorp, tidligere leder Anders Seneca, medlem af etisk råd dr. med. Poul Jaszczak, Forsker Christine E. Swane, Direktør Nis Peter Nissen, enhedschef Mads Biering la Cour m.fl

Læs konferencerapporten her

Læs det fulde program her.

Se slides og materiale fra hovedoplæg og seminarer på Årskurset herunder.

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 – hvor er vi nu?
Mads Biering la Cour, enhedschef, Sundhedsstyrelsen, Enhed for ældre og demens

Demensvenligheden breder sig – er det kun positivt? 
Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn

Hvem bliver tabere, når der ikke er lige adgang til tilbud og ydelser, og hvad kan demenskoordinatorer gøre? 
Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen

Kend kerneopgaven 
Anders Seneca, forfatter, foredragsholder, direktør, Dogmekompagniet

Samtaler med ældre – den etiske dimension i arbejdet med mennesker i sorg og krise 
Conny Hjelm, diakon og superviser, Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund

Kommunikation der gør en forskel 
Jette Ammentorp, professor og forskningsleder, Enheden for Sundhedstjenesteforsikring og Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt/Syddansk Universitet

Hvis vi vil lighed i sundhed/sygdomsforebyggelse, bliver vi nødt til at behandle mennesker ulige! 
Poul Jaszczak, pensioneret overlæge, medlem af Etisk Råd, formand, Lægeforeningens Kvalitetsnetværk

Socialpædagogisk indsats for borgere med demens og udfordrende adfærd
Kjeld Høgsbro, professor i socialt arbejde, Aalborg Universitet

 

SEMINAR 1

Demens er på den sundhedspolitiske dagsorden – hvor bevæger vi os nu hen? (Ingen slides)
Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn og Gitte Kirkegaard, demenskoordinator, Haderslev Kommune, bestyrelsesmedlem i DemensKoordinatorer i DanmarK

SEMINAR 2

Hvem bliver tabere, når der ikke er lige adgang til tilbud og ydelser, og hvad kan demenskoordinatorer gøre? 
Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen

SEMINAR 3

Parkinson og demens eller demens med parkinsonisme?
Lene Wermuth, specialansvarlig overlæge i neurodegenerative sygdomme, neurolog, lektor, Demensklinikken OUH, neurologisk afdeling OUH
Læs her lægemidler til behandling af parkinson 

SEMINAR 4

Kan han overhovedet høre?
Tine Eltang, audiologopæd, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

SEMINAR 5

Introduktion til juridisk hotline som værktøj og Servicelovens rammer for brug af magtanvendelse over for mennesker med demens, jf. servicelovens kap. 24
Birgitte Mohrsen, cand. jur., specialkonsulent/Social2, Ankestyrelsen

SEMINAR A

At forebygge metaltræthed
Conny Hjelm, diakon og superviser, Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund

SEMINAR B

Lejring til demente med almindelige dyner
Helle Fjederholdt Espersen, ergoterapeut og Christina Jakobsen, ergoterapeut, Hjælpemiddelenheden, Herning Kommune

SEMINAR C

At facilitere forandringer i organisationen
Kirsten Groth Willesen og Tina Hosbond, specialkonsulenter, Sundhedsstyrelsen og Jette Waagner Ryt-Hansen, demensrejseholdskonsulent

SEMINAR D

Når demens i en tidlig fase bliver en del af hverdagen  
Susan Kaagh, demenskoordinator i Odder Kommune, Marte Meo terapeut og master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

SEMINAR E

Udfordringer og demenskoordinatorens rolle ved kombination af sygdommen ALS – amyotrofisk lateral sclerose og FTD
Birgit J. Hovmand, ergoterapeut og tidligere ALS-konsulent ved Rehabiliteringscenter for Muskelsvind og Ole Gredal, overlæge, dr. med., Rehabiliteringscenter for Muskelsvind

SEMINAR F

ACT – Acceptance and Commitment Therapy – et liv baseret på mening og accept
Susan Møller Rasmussen, cand. psych., privatpraktiserende, forfatter til introduktionsbog til ACT


Om DKDK Årskursus 2016

Årskursus 2016 satte fokus på redskaber og relationer i demenskoordinatorens arbejde.

Relationer fordi koordinering sker mellem mennesker og vores evne til at danne, være i og udvikle relationer er helt afgørende for, hvordan vi lykkes og trives som demenskoordinatorer.  Redskaber, fordi flere har efterlyst konkrete redskaber og nye metoder til udvikling af vores praksis som demenskoordinatorer.

Læs konferencerapporten her.

Læs hele programmet ved at klikke her.

Se slides og materiale fra hovedoplæg og seminarer på Årskurset herunder.

HOVEDOPLÆG 

Hvordan kan socialpædagogik hjælpe mennesker med demens?
Mette Jessen, Cand. pæd. pæd. psyk. og specialskolelærer, ejer af Center for Psykologisk Udvikling 

Det gode samarbejde mellem demensklinik, gerontopsykiatrisk team/afsnit og demenskoordinator – eksempler fra praksis
Annette Lolk, overlæge og leder af Demensklinikken i Odense 

Demenskoordinatorens personlige lederskab i forskellige relationer
Demenskoordinatorens veje til personligt lederskab i hverdagens relationer

Michael Stig ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen leadership 

Alzheimers demens hos personer med Downs syndrom
Lise Cronberg Salem, læge ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens 

Magtanvendelse – hvordan går det i kommunerne?
Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Pragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 

Professionel kærlighed – sprogets sociale forankring.
Hvordan forbliver vi mennesker, når vi mister sproget?

Ole Henrik Hansen, lektor, ph.d. Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) (KOMMER SNART)

Mennesker med demenssygdom har også en seksualitet og en ret til at opleve nydelse
Maj-Britt Joost, demenskoordinator, Kvalitet og Udvikling, Pleje & Sundhed, Gentofte Kommune 

Vi vil gerne motivere andre; men hvor meget må vi bestemme?
Dorthe Birkmose, selvstændig psykolog, cand. psych., forfatter, blogger og foredragsholder
Blogindlæg: Rehabilitering – et nødvendigt fagbegreb, men også et skævvredet buzzword
Blogindlæg: Styrende eller ikke-dirigerende tilgang til motivationsarbejdet

 

SEMINAR 1

Personligt lederskab i hverdagens samtaler
Michael Stig ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen Leadership 

SEMINAR 2

Få hjælp til “den svære samtale” med de pårørende
Mette Jessen, cand. pæd. pæd. psyk., familiebehandler og specialskolelærer, ejer af Center for Psykologisk Udvikling 

SEMINAR 3

Hvordan identificerer vi om der er tale om demens og/eller funktionel døvblindhed? Hvilke muligheder er der for at optimere kommunikationen og samarbejdet med en borger med dobbelt sansetab (syns- og hørenedsættelse)
Karin Moreau Andersen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivnig
Rikke Norup Christiansen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivning 

SEMINAR 4

Hvad er demenskoordinatorens rolle, når en person med udviklingshæmning muligvis har demens?
Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens 

SEMINAR 5 

Tid til at være ung – gruppeforløb for børn og unge med en forælder med demens
Else Hansen, sygeplejerske, demensfaglig rådgiver og gruppeleder, Alzheimerforeningen
Ida Lind, antropolog og projektleder, Alzheimerforeningen 

SEMINAR 6

Demensvenlige plejeboliger
Lone Sigbrand, seniorkonsulent, arkitekt MAA, Statens Byggeforskningsinstitut
Karen Tannebæk, uddannelsesleder, specialergoterapeut, Nationalt Videnscenter for Demens 

SEMINAR A 

Erfaringer med at skabe et godt og aktivt hverdagsliv for yngre borgere med demens i Københavns Kommune
Linda Bruunsgaard Stick, sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, afdelingsleder på Demenscentret Klarahus, Københavns Kommune
Camilla Westerback, projektleder, Demenscentret Klarahus
Christina Riis Dunbar, medarbejder, Demenscentret Klarahus 

 

SEMINAR C 

Et liv baseret på mening og accept
Morten Heckser, psykolog, specialist og supervisior godkendt af Dansk Psykolog Forening. Internationalt eksamineret ACT træner, leder af Kognitivgruppen.dk 

SEMINAR D 

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv – når der bliver anvendt magt til omsorg
Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 

SEMINAR E 

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv – hvordan rummer vi forskellighed blandt de ældre?
Maria Kristiansen, lektor og forskningsgruppeleder, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet 

SEMINAR F 

Fra truet til udfordret
Kevin McPherson, underviser og forfatter til bogen “Forebyggelse af vold mod ansatte i omsorgssektoren”
Sigrid Ringdom, gruppeleder Demens, Område Kærdalen

SEMINAR G 

Redskaber til minimering af antipsykotisk medicin
Lisbeth Hyldegaard, Udvikling og demenskonsulent i Skanderborg Kommune
Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent, VISS.dk, Landsbyen Sølund
Anita Bisgaard, demenskonsulent og Marte Meo terapeut i Skanderborg 

 

 


Om DKDK Årskursus 2015

Titel: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af etiske, juridiske og praktiske dilemmaer som pårørendes forventninger, ny teknologis mulighed for genoplivning, sociallovens helhedssyn, seksuel og udadreagerende adfærd, ny sorgforståelse og ny demensforståelse

Læs konferencerapporten, klik her

 

Læs hele programmet ved at klikke her.

 


Om DKDK Årskursus 2014

 Titel: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi  

Årskurset blev afholdt onsdag d. 10. september – fredag d. 12. september, Hotel Nyborg Strand.

Læs DKDK Konferencerapport (nyhedsbrev 3) 2014

Find programmet ved at klikke her

Se den endelige deltagerliste