DemensKoordinatorernes Årskursus er et internat, der varer 3 dage og afholdes på Hotel Nyborg Strand. På kurset præsenterer undervisere og foredragsholdere med stor faglig kompetence og viden inden for demensområdet den nyeste viden fra ind- og udland. Kursusdagene veksler mellem foredrag, seminarer, workshops, erfaringsudveksling. Årskurset fungerer som løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer, som modtager kursusbevis ved afslutningen af kurset. Læs konferencerapporter fra tidligere årskurser her. 

 

DKDK Årskursus 2017

 

Har mennesker med demenssygdom og deres familie lige adgang til demenstilbud og demensydelser?

Onsdag d. 20. til fredag d. 22. september 2017
Hotel Nyborg Strand


DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 24. år i træk til Årskursus.

Årskursus 2017 har taget afsæt i den voksende debat om ulighed i sundhed. Ulighed i sundhed rammer ikke mindst borgere med de færreste ressourcer – socialt, menneskeligt og økonomisk. Det er derfor relevant at stille følgende nøglespørgsmål:
Hvordan kan der skabes lige adgang til demenstilbud og demensydelser? Hvilke barrierer er der i lovgivning, i praksis og i andre regier for at mennesker med demenssygdom og deres familie har lige adgang til demenstilbud og demensydelser? Kan disse barrierer overvindes og hvad skal demenskoordinatorer og andre fagpersoner være opmærksomme på og handle i forhold til? Er der tendenser til at Demenshandlingsplan 2025 løser op for ulighed?

I løbet af Årskursets tre dage får du nye teoretisk og praktisk viden fra forskere, ledere og praktikere inden for hvert deres speciale. Årskurset er tilrettelagt med hovedforedrag og med seminarer hvor der er plads til dialog med oplægsholder og øvrige seminardeltagere.

Du kan som hovedoplægsholdere møde:
Professor Kjeld Høgsbro, Diakon og sygeplejerske Conny Hjem, professor Jette Ammentorp, tidligere leder Anders Seneca, medlem af etisk råd dr. med. Poul Jaszczak, Forsker Christine E. Swane, Direktør Nis Peter Nissen, enhedschef Mads Biering la Cour m.fl

 Læs det fulde program her. 

Målgruppe
Målgruppen for Årskurset er demenskoordinatorer, demenskonsulenter, nøglepersoner på demensområdet, kommunale ældrechefer, fagligt personale i gerontopsykiatri, på hospitaler, ved udredningsenheder, uddannelsesinstitutioner mv.

Årskurset er den løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer/demenskonsulenter. Deltagere får deltagerbevis med timetal.

Praktiske oplysninger
Tid: onsdag d. 20. september til fredag d. 22. september 2017

Sted: Hotel Nyborg Strand
Pris: kr. 5.350 for medlemmer af DKDK og kr. 5.950 for andre.

Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider incl. drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe, samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne).

Tilmeldingsfrist fredag d. 8. september 2017.
Deltagere får værelser efter først til mølle princippet.

Find tilmelding, program og praktiske oplysninger her.


Om DKDK Årskursus 2016

Årskursus 2016 satte fokus på redskaber og relationer i demenskoordinatorens arbejde.

Relationer fordi koordinering sker mellem mennesker og vores evne til at danne, være i og udvikle relationer er helt afgørende for, hvordan vi lykkes og trives som demenskoordinatorer.  Redskaber, fordi flere har efterlyst konkrete redskaber og nye metoder til udvikling af vores praksis som demenskoordinatorer.

Læs konferencerapporten her.

Læs hele programmet ved at klikke her.

Se slides og materiale fra hovedoplæg og seminarer på Årskurset herunder.

HOVEDOPLÆG 

Livet med demens – det faglige oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025
Mads Biering la Cour, Enhedschef, Enheden for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen (KOMMER SNART)

Hvordan kan socialpædagogik hjælpe mennesker med demens?
Mette Jessen, Cand. pæd. pæd. psyk. og specialskolelærer, ejer af Center for Psykologisk Udvikling 

Det gode samarbejde mellem demensklinik, gerontopsykiatrisk team/afsnit og demenskoordinator – eksempler fra praksis
Annette Lolk, overlæge og leder af Demensklinikken i Odense 

Demenskoordinatorens personlige lederskab i forskellige relationer
Demenskoordinatorens veje til personligt lederskab i hverdagens relationer

Michael Stig ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen leadership 

Alzheimers demens hos personer med Downs syndrom
Lise Cronberg Salem, læge ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens 

Magtanvendelse – hvordan går det i kommunerne?
Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Pragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 

Professionel kærlighed – sprogets sociale forankring.
Hvordan forbliver vi mennesker, når vi mister sproget?

Ole Henrik Hansen, lektor, ph.d. Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) (KOMMER SNART)

Mennesker med demenssygdom har også en seksualitet og en ret til at opleve nydelse
Maj-Britt Joost, demenskoordinator, Kvalitet og Udvikling, Pleje & Sundhed, Gentofte Kommune 

Vi vil gerne motivere andre; men hvor meget må vi bestemme?
Dorthe Birkmose, selvstændig psykolog, cand. psych., forfatter, blogger og foredragsholder
Blogindlæg: Rehabilitering – et nødvendigt fagbegreb, men også et skævvredet buzzword
Blogindlæg: Styrende eller ikke-dirigerende tilgang til motivationsarbejdet

 

SEMINAR 1

Personligt lederskab i hverdagens samtaler
Michael Stig ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen Leadership 

SEMINAR 2

Få hjælp til “den svære samtale” med de pårørende
Mette Jessen, cand. pæd. pæd. psyk., familiebehandler og specialskolelærer, ejer af Center for Psykologisk Udvikling 

SEMINAR 3

Hvordan identificerer vi om der er tale om demens og/eller funktionel døvblindhed? Hvilke muligheder er der for at optimere kommunikationen og samarbejdet med en borger med dobbelt sansetab (syns- og hørenedsættelse)
Karin Moreau Andersen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivnig
Rikke Norup Christiansen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivning 

SEMINAR 4

Hvad er demenskoordinatorens rolle, når en person med udviklingshæmning muligvis har demens?
Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens 

SEMINAR 5 

Tid til at være ung – gruppeforløb for børn og unge med en forælder med demens
Else Hansen, sygeplejerske, demensfaglig rådgiver og gruppeleder, Alzheimerforeningen
Ida Lind, antropolog og projektleder, Alzheimerforeningen 

SEMINAR 6

Demensvenlige plejeboliger
Lone Sigbrand, seniorkonsulent, arkitekt MAA, Statens Byggeforskningsinstitut
Karen Tannebæk, uddannelsesleder, specialergoterapeut, Nationalt Videnscenter for Demens 

SEMINAR A 

Erfaringer med at skabe et godt og aktivt hverdagsliv for yngre borgere med demens i Københavns Kommune
Linda Bruunsgaard Stick, sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, afdelingsleder på Demenscentret Klarahus, Københavns Kommune
Camilla Westerback, projektleder, Demenscentret Klarahus
Christina Riis Dunbar, medarbejder, Demenscentret Klarahus 

SEMINAR B

»Husker du? – En hyldest til glemte minder« Hvordan musik og teater kan skabe meningsfuld samvær mellem pårørende og dement
Forestilling af Teatergrad (KOMMER SNART)

SEMINAR C 

Et liv baseret på mening og accept
Morten Heckser, psykolog, specialist og supervisior godkendt af Dansk Psykolog Forening. Internationalt eksamineret ACT træner, leder af Kognitivgruppen.dk 

SEMINAR D 

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv – når der bliver anvendt magt til omsorg
Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 

SEMINAR E 

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv – hvordan rummer vi forskellighed blandt de ældre?
Maria Kristiansen, lektor og forskningsgruppeleder, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet 

SEMINAR F 

Fra truet til udfordret
Kevin McPherson, underviser og forfatter til bogen “Forebyggelse af vold mod ansatte i omsorgssektoren”
Sigrid Ringdom, gruppeleder Demens, Område Kærdalen

SEMINAR G 

Redskaber til minimering af antipsykotisk medicin
Lisbeth Hyldegaard, Udvikling og demenskonsulent i Skanderborg Kommune
Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent, VISS.dk, Landsbyen Sølund
Anita Bisgaard, demenskonsulent og Marte Meo terapeut i Skanderborg 

 

 


Om DKDK Årskursus 2015

Titel: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af etiske, juridiske og praktiske dilemmaer som pårørendes forventninger, ny teknologis mulighed for genoplivning, sociallovens helhedssyn, seksuel og udadreagerende adfærd, ny sorgforståelse og ny demensforståelse

Læs konferencerapporten, klik her

 

Læs hele programmet ved at klikke her.

 


Om DKDK Årskursus 2014

 Titel: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi  

Årskurset blev afholdt onsdag d. 10. september – fredag d. 12. september, Hotel Nyborg Strand.

Læs DKDK Konferencerapport (nyhedsbrev 3) 2014

Find programmet ved at klikke her

Se den endelige deltagerliste