STEMN delt lytter

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN:

DKDK´s Årsmøde 2016 afholdes onsdag d. 14. – fredag d. 16. september på Hotel Nyborg Strand

*******

Årskursus 2015

 

Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt

– udfordret af etiske, juridiske og praktiske dilemmaer som pårørendes
forventninger, ny teknologis mulighed for genoplivning, sociallovens helhedssyn, seksuel og udadreagerende adfærd, ny sorgforståelse og ny demensforståelse

Læs konferencerapporten, klik her

Herunder slides fra oplægsholdere:

HOVEDOPLÆG

Genoplivning af mennesker med demenssygdomme – et spørgsmål om værdighed og etik
Jakob Birkler, Lektor, ph.d.,formand for Det Etiske Råd

Sorg er ikke, hvad sorg har været
Jorit Tellervo, projektleder og sygeplejerske PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation,
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Adfærdsproblemer i ældreplejen/Modvirkning af udfordrende adfærd gennem personcentreret omsorg og low-arousel pædagogik
Charlotte Agger, sygeplejerske, MPA, forstander på Demenscentret Pilehuset, København,

Iben Ljungmann, autoriseret psykolog og specialist i gerontopsykologi, souchef på Demenscentret Pilehuset, København

Rementia – en overset mulighed
Knud Erik Jensen, konsulent, Udviklings- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation

Helhedssyn i sociale sager er en kæmpe ambition. Kan det overhovedet lade sig gøre?
Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, Ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet

Demens og arkitektur – ikke ’one size fits all’
Pernille Weiss Terkildsen, sygeplejerske, Cand. scient. san., Master i Ledelse og Innovation, ArchiMed A/S

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose – hvad kan der gøres?
Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., tilknyttet Nationalt Videnscenter for Demens som forsker

Sjælesorg og sanselighed – at nå mennesker uden sprog og dermed lindre deres ensomhed og forvirring
Jeppe Carsce Nissen, præst ved plejehjemmet Sølund København

Er positiv manipulation i orden?
Iris Ytting, Finns kone 

SEMINARER

SEMINAR 1
Samvær med mennesker med demens – kursusforløb for pårørende
Sara Louise Rose, kontoret for Ældre og Demens, Socialstyrelsen

Hanne Frost, Marte Meo terapeut, Roskilde Kommune
Elsebeth Kjærgaard, demenskoordinator, Odense Kommune

SEMINAR 2
Rehabilitering i relation til demens
Karen Tannebæk, specialergoterapeut og uddannelsesleder ved Nationalt Videnscenter for Demens

SEMINAR 3
Erfaringer med rementia
Knud Erik Jensen, konsulent, Udviklings- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation

SEMINAR 4
Sorgstøtte
Jorit Tellervo, projektleder og sygeplejerske PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation,

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

SEMINAR 5
Adfærdsproblematikker i ældreplejen: Personcentreret omsorg og low-arousal pædagogik anvendt i praksis

Charlotte Agger, sygeplejerske, MPA, forstander på Demenscentret Pilehuset, København
Iben Ljungmann, autoriseret psykolog og specialist i gerontopsykologi, souchef på Demenscentret Pilehuset, København

SEMINAR A
Myter og fakta om alkohol og demens
Birgitte Bo Andersen, overlæge, dr. med., leder af den kliniske funktion, Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet
 

SEMINAR B
Demente borgeres seksualitet og etiske problemstillinger forbundet hermed for personalet
Maj-Britt Joost, sygeplejerske, demenskoordinator i Gentofte kommune

SEMINAR C
Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv, når man ikke selv kan tage stilling til flytning i
plejebolig

Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, Ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet

SEMINAR D
Sansestimulation i neuropædagogisk perspektiv
Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent,VISS.dk, Landsbyen Sølund

SEMINAR E
Tværgående koordination og samordning – en kompliceret størrelse!
Jette Gerner Kallehauge, demensfaglig koordinator, ergoterapeut, Soc.D., Region Sjælland

SEMINAR F
Har mennesker med demens en højere selvmordsrisiko? Eller påvirker sygdommen de kognitive færdigheder, således at det virker beskyttende mod selvmord?
(NB! 3 forskellige oplæg – klik på den enkelte oplægsholders navn for oplæg)

Silja Elisabeth Karsbøl Henderson, Demenskonsulent, Cand.psych., Ph.d., Frederiksberg Kommune
Louise Lykke Storgaard, demensnøgleperson, Aarhus Kommune
Iben Stephensen, Programleder, Sundhedsstyrelsen

SEMINAR G
Demens og arkitektur – endnu et felt af gråzoner
Kathrine Godtkjær Lauritsen, sygeplejerske, Cand. mag. i Psykologi og Sundhedsfremme og –strategier

Pernille Weiss Terkildsen, sygeplejerske,Cand.scient.san.,Master i Ledelse og Innovation,begge ArchiMed A/S

Læs hele programmet ved at klikke her.

DemensKoordinatorernes Årskursus er et internat, der varer 3 dage og afholdes på Hotel Nyborg Strand. På kurset præsenterer undervisere og foredragsholdere med stor faglig kompetence og viden inden for demensområdet den nyeste viden fra ind- og udland. Kursusdagene veksler mellem foredrag, seminarer, workshops, erfaringsudveksling. Årskurset fungerer som løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer, som modtager kursusbevis ved afslutningen af kurset.


Om DKDK Årskursus 2014

 

Titel: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi  

Årskurset blev afholdt onsdag d. 10. september – fredag d. 12. september, Hotel Nyborg Strand.

Læs DKDK Konferencerapport (nyhedsbrev 3) 2014

Find programmet ved at klikke her

Se den endelige deltagerliste

Læs konferencerapporter fra tidligere årskurser her.