chat-iconSom demenskoordinator kan du få behov for at mødes med kolleger for at udveksle erfaringer, diskutere fælles problemstillinger og blive inspireret ved at høre om nye tiltag.

I hver region har DKDK 1-3 regionsrepræsentanter, som fungerer som bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne i de enkelte kommuner.

Find din regionsrepræsentant her. 

Status for og forslag til hvad der er regionsrepræsentanternes opgaver:

Regionsrepræsentanter er ikke indskrevet i vedtægten, så de vælges/udpeges ad frivillighedens vej og på bestyrelsens opfordring.
Regionsrepræsentanterne udpeges én gang årligt op til generalforsamlingen og præsenteres på denne.
Genvalg er muligt.

Forslag:
Bestyrelsen har vedtaget en struktur med 2 -3 regionsrepræsentanter fra hver region.
Regionsrepræsentanternes opgave er:

  • Informere bestyrelsen om nye tiltag i demensarbejdet i regionen. Dette sker på to årlige møder
  • Give bestyrelsen ideer til udvikling af DKDKs arbejde indenfor DKDKs formålsparagraf
  • Være sparringsparter på ideer til Årskursus for bestyrelse og sekretariat
  • Være sparringsparter på ideer til temaer, artikler og skribenter til nyhedsbrevet for de to redaktører
  • Være sparringsparter på spørgsmål, hvor bestyrelsen ønsker en større viden
  • At gøre opmærksom på foreningen DKDK og at de kan bringe ideer videre til bestyrelsen/rejse relevante spørgsmål ift. demenskoordinatorer – I de kommunale/regionale og andre sammenhænge som de kommer i.