Demenskoordinatoruddannelsen

DemensuddannelsenEn demenskoordinators opgaver er mangeartede i arbejdet med at udvikle og øge kvaliteten af indsatsen på demensområdet. Demenskoordinatoren skal bl.a. kunne vejlede, rådgive og støtte mennesker med demenssygdomme og deres pårørende samt personale individuelt og i grupper.  En demenskoordinator skal være ressourceperson i komplicerede plejeforløb, varetage undervisningsopgaver samt tage initiativ og inspirere til nye tiltag.

Det er derfor en god hjælp for demenskoordinatoren at få en specialuddannelse inden for demensområdet. Uddannelsen retter sig både mod medarbejdere i de udførende plejefunktioner og det administrative myndighedsniveau, herunder faggrupper som sygeplejersker, ergo- og
fysioterapeuter, socialrådgivere, socialformidlere, pædagoger m.fl., som har brug for grundlæggende viden om feltet.

Her kan du uddanne dig til demenskoordinator:
Demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer
Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.