DKDK har fået ny formand

Gitte Kirkegaard, demenskoordinator i Haderslev Kommune, næstformand og mangeårigt medlem af DKDK´s bestyrelse, er valgt som ny formand for foreningen. Det skete på DKDK´s generalforsamling d. 16. september på Hotel Nyborg Strand.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Tinna Klingberg som næstformand. 
Gitte Kirkegaard afløser Lone Vasegaard, som efter 7 år på posten ikke genopstillede.

Se hele den nye bestyrelse her.

Anbefalinger skal styrke indsatsen for mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger for, hvordan praktiserende læger, kommuner og regioner kan samarbejde tættere om at skabe en sammenhængende indsats til mennesker med demens.

Læs mere her.

Nyt nationalt symbol skal hjælpe mennesker med demens

DKDK er med i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, som netop har lanceret et nyt demenssymbol.

Læs mere her.

Demenskoordinatorfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinator-funktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved Gitte Kirkegaard.

Find undersøgelsen her.

Brug DKDK´s artikeldatabase – søg om alt fra ‘A’ til ‘Y’

I DKDK´s artikeldatabase kan du søge blandt over 100 artikler udgivet i DKDK nyhedsbreve/ medlemsblade og konferencerapporter fra og med år 2010.

Artiklerne er inddelt efter emner. Klik på et emne, find og klik på den relevante artikel, hvorefter du sendes videre artiklen.

Find artikeldatabasen her.

Leder: Garvet demensfaglig leder ny formand for DKDK

Gitte Kirkegaard skriver bl.a. følgende i sin første leder i medlemsbladet:

“Jeg er taknemmelig og ydmyg over for den opbakning, jeg har fået under og efter valget til formand og vil gøre mit bedste i samarbejde med den nyvalgte bestyrelse for at leve op til jeres tillid. Det var dejligt, at så mange mødte op til generalforsamlingen og at mærke jeres iver for at komme med gode forslag til det videre arbejde.”

Læs hele lederen her.