DKDK Årskursus 2021 afholdes 15. – 17. september på Hotel Nyborg Strand

Program udsendes medio maj til medlemmer og lægges samtidig på DKDKs hjemmeside.
Titel på Årskurset er: ”Gør vi det rigtigt, og gør vi det rigtige?”
Programlægningen er i fuld gang, og bestyrelsen glæder sig til, vi igen kan mødes.
Social- og ældreminister Astrid Krag åbner Årskurset,
der som altid har mange relevante og spændende faglige oplæg og rig mulighed for drøftelser i mindre seminarer.

 

Anbefalinger skal styrke indsatsen for mennesker med demens
Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger for, hvordan praktiserende læger, kommuner og regioner kan samarbejde tættere om at skabe en sammenhængende indsats til mennesker med demens. Læs mere her.

 

Demenskoordinatorfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinator-funktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Find undersøgelsen her

Medlemsundersøgelse             – her er resultaterne

Tak til alle, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, som DKDK i samarbejde med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark udsendte primo marts.
145 medlemmer af DKDK besvarede Folkebevægelsens spørgeskema og klikkede efterfølgende ind på de tre spørgsmål, som DKDK stillede sine medlemmer.

 

Brug os, men brug os med omtanke og bedst muligt!

Formand for DKDK, Lone Vasegaard, har skrevet en opfordring om nøje at overveje, hvordan demenskoordinatorernes ressourcer bedst bruges i denne tid: ”For mange af ’vores borgere’ er det af afgørende betydning, at den kendte demenskoordinator er til rådighed telefonisk”. Brevet er sendt til DKDK´s pressekontakter.

 

Læs hele brevet her.

 


 Vores facebook

DKDK Årskursus 2021 afholdes 15. – 17. september på Hotel Nyborg Strand.Program udsendes medio maj til medlemmer og lægges samtidig på DKDKs hjemmeside.Titel på Årskurset er: ”Gør vi det rigtigt, og gør vi det rigtige?”Programlægningen er i fuld gang, og bestyrelsen glæder sig til, vi igen kan mødes.Social- og ældreminister Astrid Krag åbner Årskurset, der som altid har mange relevante og spændende faglige oplæg og rig mulighed for drøftelser i mindre seminarer. ... Se MereSe Mindre
Se på Facebook