Næste udgave af DKDKs Medlemsblad udkommer april 2020

 

Demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Kender du de nye regler om brug af magt?

Ved årsskiftet træder nye regler i kraft om brugen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Derfor har Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udarbejdet håndbøger, film og undervisningsmaterialer til fagpersoner, borgere og pårørende, der beskriver de nye regler, og hvad de betyder i praksis.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Brug os, men brug os med omtanke og bedst muligt!

Formand for DKDK, Lone Vasegaard, har skrevet en opfordring om nøje at overveje, hvordan demenskoordinatorernes ressourcer bedst bruges i denne tid: ”For mange af ’vores borgere’ er det af afgørende betydning, at den kendte demenskoordinator er til rådighed telefonisk”.

Brevet er sendt til DKDK´s pressekontakter.
Læs hele brevet her.

DKDK Årskursus 2020

Årskursus 2020 afholdes den 16. – 18. september 2020 på Nyborg Strand.

Program og tilmelding til Årskursus 2020 forventes klar medio juni, og prisen forventes at blive 5.350,- for medlemmer og 6.850,- for ikke medlemmer.

Årets Demensinitiativ

Prisen går til et initiativ, der er med til at gøre en forskel for borgere med demenssygdom, for deres pårørende eller for ansatte, der arbejder i demensomsorgen.
Deadline for indstilling er fredag den 10. august 2020 kl. 12.00. Prisen uddeles onsdag d. 16. september på Årskurset. Læs mere her.

Frie Foredrag

Bestyrelsen har valgt – inspireret af DemensDagene – at afsætte et seminar til frie foredrag fra praksis på DKDK Årskursus 2020.
Hvis du er interesseret i at være oplægsholder i frie foredrag, så læs mere her.


Kender du nyhedsbrevet – Viden på tværs?

Viden på tværs et er udgivet af Fremfærd, der er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

Du kan tilmelde dig et eller flere af deres nyhedsbreve, hvor du får gratis viden, værktøjer og inspiration til arbejdslivet i kommunerne.

Der er et særligt nyhedsbrev for ældre- og sundhedssektoren, med et aktuelt emne om demens.

Tilmeld dig her

 


Konferencerapport fra DKDK’s Årskursus 2019

Konferencerapporten med referater af hovedoplæg og seminarer på DKDK’s Årskursus 2019 kan læses HER.

 

 

 

Artikeldatabase

Husk at du kan søge artikler, udgivet i DKDK nyhedsbreve og konferencerapporter fra og med år 2010.

Find artiklerne her.

 

 

 Vores facebook