Nye anbefalinger skal styrke indsatsen for mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet anbefalinger for, hvordan praktiserende læger, kommuner og regioner kan samarbejde tættere om at skabe en sammenhængende indsats til mennesker med demens. De nye anbefalinger sætter nogle overordnede rammer for, hvordan kommuner, almen praktiserende læger og regioner kan organisere indsatsen og samarbejdet.Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra en bredt sammensat arbejdsgruppe med deltagere fra faglige miljøer, regioner, kommuner og patientorganisationer.
Indsatsen er en del af Sundhedsstyrelsens arbejde med en national demenshandlingsplan.

Læs mere her.

 

Demenskoordinatorfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinator-funktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Find undersøgelsen her

Medlemsundersøgelse             – her er resultaterne

Tak til alle, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, som DKDK i samarbejde med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark udsendte primo marts.
145 medlemmer af DKDK besvarede Folkebevægelsens spørgeskema og klikkede efterfølgende ind på de tre spørgsmål, som DKDK stillede sine medlemmer.

 

Brug os, men brug os med omtanke og bedst muligt!

Formand for DKDK, Lone Vasegaard, har skrevet en opfordring om nøje at overveje, hvordan demenskoordinatorernes ressourcer bedst bruges i denne tid: ”For mange af ’vores borgere’ er det af afgørende betydning, at den kendte demenskoordinator er til rådighed telefonisk”. Brevet er sendt til DKDK´s pressekontakter.

 

Læs hele brevet her.

 


 Vores facebook