DKDK-Årskursus afholdes:
16– 18. september 2020
15. – 17. september 2021

Læs konferencerapporten fra Årskursus 2019 her

Demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Kender du de nye regler om brug af magt?

Ved årsskiftet træder nye regler i kraft om brugen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Derfor har Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udarbejdet håndbøger, film og undervisningsmaterialer til fagpersoner, borgere og pårørende, der beskriver de nye regler, og hvad de betyder i praksis.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Fire års midler sikret til indsats for demente

En pressemeddelse fra Sundheds- og Ældreministreriet den 21. november 2019 fortæller, at regeringen har indgået en aftale om fordeling af, hvordan midlerne fra reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet skal fordeles. Cirka 367 millioner kroner prioriteres til sundheds- og ældreområdet, således at der følges op på demenshandlingsplanen og Livslinien og Det Nationale Sorgcenter videreføres.

Læs hele pressemeddelsen her

 


Konferencerapport fra DKDK’s Årskursus 2019

Konferencerapporten med referater af hovedoplæg og seminarer på DKDK’s Årskursus 2019 kan læses HER.

 

Siden opdateres løbende

 

 

Artikeldatabase

Husk at du kan søge artikler, udgivet i DKDK nyhedsbreve og konferencerapporter fra og med år 2010.

Find artiklerne her.

 

 

 Vores facebook

I disse dage afholdes bestyrelses seminar i DKDK. Der arbejdes intensivt med planlægningen af årskurset som afholdes 16. - 18. september 2020 #demensdkdk2020 #demensdkdk ... Se MereSe Mindre

Se på Facebook