ÅRSKURSUS 2019 – programmet er nu klar og tilmeldingen er åben
Se mere på www.tilmeld.dk/DKDK2019

UDSTILLER?  Læs mere på vores udstillerside

Demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinatorerfunktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse har fået forelagt undersøgelsen og vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Moderne mesterlære hædret som Årets demensinitiativ

Praksisteam fra Aalborg Kommune får nyindstiftet pris af DemensKoordinatorer i DanmarK. Med stort bifald fra flere end 350 deltagere på DKDK´s Årskursus modtog praksisteamet den ny-indstiftede pris.  

Læs mere her.

Rapport om enlige med demenssygdom

”DKDKs bestyrelse bifalder Alzheimerforeningens arbejde med at sætte fokus på vigtige områder som civil status, normering, beboersammensætning, særlige tilbud m.m. Vi mærker dagligt de udfordringer, der er i relation til aleneboende, mangel på medarbejdere og manglende oplysninger om tilbud til borgere. Det kan kun blive bedre”.
Sådan skriver formand for DKDK, Lone Vasegaard i Medlemsblad Forår 2019.

Læs mere her

 


Konferencerapport fra DKDK’s Årskursus
Konferencerapporten med referater af hovedoplæg og seminarer på DKDK’s Årskursus 2018 er nu klar.
Læs om bl.a. om grafisk faciltering, om vi tæller det, vi tæller, palliation og demens, relationer i et liv med demens, m.m.
Læs konferencerapporten her.

 

Siden opdateres løbende

 

 

Artikeldatabase

Husk at du kan søge artikler, udgivet i DKDK nyhedsbreve og konferencerapporter fra og med år 2010.

Find artiklerne her.

 

 

 Vores facebook

Formand Lone Vasegaard takker af på dette årskursus! Bestyrelsen vil gerne sige stor tak til medlemmer, deltagere, oplægsholdere, sekretariatet, gæster og udstiller! Håber vi ses næste år d 16-18 september, på gensyn! ... Se MereSe Mindre

Se på Facebook

Teolog, tidligere biskop i Århus stift og forfatter Keld Holm holder dette årskursus’ sidste oplæg! ... Se MereSe Mindre

Se på Facebook

Ina Kjøgx Pedersen forfatter til bogen ‘Dreng der blev væk: mor mig og demensen’, går på scenen som 2 sidste oplægsholder på dette årskursus . ... Se MereSe Mindre

Se på Facebook