DKDK´s generalforsamling finder sted torsdag d. 16. september kl. 16.45 – 17.45 på Hotel Nyborg Strand
Der er valg til bestyrelsen, og bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op.
Indkaldelse udsendes til medlemmer medio august.
Læs mere om bestyrelsens arbejde her.

DKDK Årskursus 2021 afholdes 15. – 17. september på Hotel Nyborg Strand
Titel på Årskurset er: ”Gør vi det rigtigt, og gør vi det rigtige?”
Social- og ældreminister Astrid Krag åbner Årskurset, der som altid har mange relevante og spændende faglige oplæg og rig mulighed for drøftelser i mindre seminarer.
Program og tilmelding for deltagere til Årskursus 15. – 17. september (klik)


 

Anbefalinger skal styrke indsatsen for mennesker med demens
Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger for, hvordan praktiserende læger, kommuner og regioner kan samarbejde tættere om at skabe en sammenhængende indsats til mennesker med demens. Læs mere her.

Nyt nationalt symbol skal hjælpe mennesker med demens
DKDK er med i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, som netop har lanceret et nyt demenssymbol. Læs mere her.

 

 

Demenskoordinatorfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinator-funktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Find undersøgelsen her

Medlemsundersøgelse             – her er resultaterne

Tak til alle, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, som DKDK i samarbejde med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark udsendte primo marts.
145 medlemmer af DKDK besvarede Folkebevægelsens spørgeskema og klikkede efterfølgende ind på de tre spørgsmål, som DKDK stillede sine medlemmer.

Brug os, men brug os med omtanke og bedst muligt!

Formand for DKDK, Lone Vasegaard, har skrevet en opfordring om nøje at overveje, hvordan demenskoordinatorernes ressourcer bedst bruges i denne tid: ”For mange af ’vores borgere’ er det af afgørende betydning, at den kendte demenskoordinator er til rådighed telefonisk”. Brevet er sendt til DKDK´s pressekontakter.

Læs hele brevet her.

 


 Vores facebook

MERE HJEMLIGHED PÅ PLEJEHJEMKommuner, der gerne vil styrke arbejdet med at skabe hjemlige rammer for beboere på plejehjem, har nu mulighed for at søge om midler til det. Målgruppen for puljen er plejecentre og plejehjem, der ønsker at styrke arbejde med at skabe hjemlige rammer for beboere og pårørende. Projektperioden forventes at vare fra december 2021 til og med april 2023. Puljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem. Ansøgningsfristen er 24. september 2021 kl. 12. www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Mere-hjemlighed-paa-plejehjem ... Se MereSe Mindre
Se på Facebook