ÅRSKURSUS 2020 AFLYSES

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen i DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) ser sig nødsaget til
– på grund af den aktuelle situation med COVID-19 – at aflyse DKDK Årskursus planlagt til d. 16. – 18. september 2020.
Det betyder også, at prisen for årets demensinitiativ ikke uddeles i år.

Læs mere her.

Årskursus 2021 er planlagt til onsdag d. 15. – fredag d. 17. september på Hotel Nyborg Strand.

 

Demenskoordinatorfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinator-funktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved næstformand Gitte Kirkegaard. DKDKs bestyrelse vil overveje, hvordan DKDK kan arbejde videre med undersøgelsens resultater.

Find undersøgelsen her

Medlemsundersøgelse             – her er resultaterne

Tak til alle, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, som DKDK i samarbejde med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark udsendte primo marts.
145 medlemmer af DKDK besvarede Folkebevægelsens spørgeskema og klikkede efterfølgende ind på de tre spørgsmål, som DKDK stillede sine medlemmer.

 

Brug os, men brug os med omtanke og bedst muligt!

Formand for DKDK, Lone Vasegaard, har skrevet en opfordring om nøje at overveje, hvordan demenskoordinatorernes ressourcer bedst bruges i denne tid: ”For mange af ’vores borgere’ er det af afgørende betydning, at den kendte demenskoordinator er til rådighed telefonisk”. Brevet er sendt til DKDK´s pressekontakter.

 

Læs hele brevet her.

 


 Vores facebook