Opsporing af demens blandt mennesker med udviklingshæmning

Fem kommuner er blevet bedre til at opspore demens blandt mennesker med udviklingshæmning.

DKDK har været med i projektets faglige referencegruppe.

Læs mere her.

Vinderne af årets demenspriser 2022 er fundet

Vinder af medarbejderprisen er Janni Lund Hansen, som er leder af Demensfælleskabet Østjylland. Vinder af pårørendeprisen er Rikke Thomsen, som er aktivitetsmedarbejder i Center for Demens, Træning og Rådgivning i Københavns Kommune. Gitte Kirkegaard, formand for DKDK, sad i juryen, der udvalgte vinderne.

Læs mere her.

Demenskoordinatorfunktioner og -kompetencer

Som led i initiativ 6 – med titlen: “National anbefaling til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb” i Demenshandlingsplan har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en undersøgelse af demenskoordinator-funktioner og -kompetencer. DKDK har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag initiativet ved Gitte Kirkegaard.

Find undersøgelsen her.

Brug DKDK´s artikeldatabase – søg om alt fra ‘A’ til ‘Y’

I DKDK´s artikeldatabase kan du søge blandt over 100 artikler udgivet i DKDK nyhedsbreve/ medlemsblade og konferencerapporter fra og med år 2010.

Artiklerne er inddelt efter emner. Klik på et emne, find og klik på den relevante artikel, hvorefter du sendes videre artiklen.

Find artikeldatabasen her.

Omsorg bør ikke være et særligt tilbud, men en tilgang

Gitte Kirkegaard skriver bl.a. følgende i sin leder i årets første medlemsblad:

Det Etiske Råd ønsker med de 7 budskaber at være med til at rette op på denne skæve vægtning i sundhedsvæsenet. Omsorg bør ikke være et særligt tilbud, men en tilgang til arbejdet med syge og plejekrævende mennesker.”

Læs hele lederen her.