Tilmelding til DKDK Årskursus 2024 åbner ultimo maj 2024

Hvem er vi?

DemensKoordinatorer i DanmarK, DKDK, er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme og som beskæftiger sig med demensproblematikker.

Udover at videndele og danne netværk arrangerer vi hvert år et Årskursus som er praksisnært og har fokus på, at deltagerne kan omsætte ny viden om demensfaglige metoder og tilgange til egen praksis.

Høring om magtanvendelsesregler

Det forslag til ændring af magtanvendelsesreglerne, som er i høring nu, repræsenterer et brud på en tilgang, hvor der er fokus på forebyggelse og personcentreret omsorg.

DKDKs bestyrelse er meget bekymrede i forhold til en så markant lempelse af magtanvendelsesreglerne, som der lægges op til.

Læs DKDKs høringssvar her.

Brug DKDK´s artikeldatabase – søg om alt fra ‘A’ til ‘Y’

I DKDK´s artikeldatabase kan du søge blandt over 100 artikler udgivet i DKDK nyhedsbreve/ medlemsblade og konferencerapporter fra og med år 2010.

Artiklerne er inddelt efter emner. Klik på et emne, find og klik på den relevante artikel, hvorefter du sendes videre artiklen.

Find artikeldatabasen her.

Følg os på LinkedIn – scan QR-koden