Billeder Årskursus 2008 005

I 1992 så den første Demenskoordinator-uddannelse dagens lys. Formålet med uddannelsen var at tilføre nøglepersoner i landets kommuner. Dens hovedsigte var at uddanne ressourcepersoner, der kan tilrettelægge undervisning og vejlede kolleger og andre; være idéskabende, udviklende og igangsættende; koordinere indsatsen i forhold til behandlings- og pleje/omsorgsspørgsmål; være nøgleperson i det tværsektorielle samarbejde på demensområdet.

Uddannelsen – der blev udbudt af Omsorgsorganisationernes Samråd. Det betød, at de nyuddannede demens-koordinatorer fik behov for erfaringsudveksling og gensidig inspiration. Det var derfor nærliggende at danne en forening, således at demenskoordinatorerne fik mulighed for at opretholde kontakt og mødes med jævne mellemrum.

Den 4. maj 1994 havde foreningen DemensKoordinatorer i DanmarK stiftende generalforsamling og talte fra starten 25 medlemmer, og i dag er vi 370.

Foreningen har et sekretariat, som bistår bestyrelsen i forhold til politiske kontakter, planlægning af årskursus, afvikling af demensferie, udsendelse af Nyhedsbreve, medlemskontakt m.v. Sekretariatets medarbejdere betjener udover DKDK også organisationerne DANSKE ÆLDRERÅD, SUFO (foreningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg) og DGS (Dansk Gerontologisk Selskab).
I en antologi om borgernær sundhed og koordination er der mere viden om danske demenskoordinatorer.