VInterbær

DKDK udgiver to medlemsblade om året.

Medlemsbladene indeholder formandens leder, 3-6 faglige artikler skrevet af forskere, embedsmænd, projektledere m.fl. samt praksishistorier fra demenskoordinatorer. Bladet redigeres af to bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med sekretariatet.

Alle medlemmer opfordres til at indsende artikler til sekretariatet og bede om, at de publiceres eller gøre opmærksom på områder, som de mener, det er relevant at behandle i medlemsbladet.

Find artikler om dét, der interesserer dig ved at søge i vores artikeldatabase her.