VInterbær

DKDK udgiver to medlemsblade om året.

Medlemsbladene indeholder formandens leder, 3-6 faglige artikler skrevet af forskere, embedsmænd, projektledere m.fl. samt praksishistorier fra demenskoordinatorer. Bladet redigeres af to bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med sekretariatet.

Alle medlemmer opfordres til at indsende artikler til sekretariatet på ml@demens-dk.dk og bede om, at de publiceres eller gøre opmærksom på områder, som de mener, det er relevant at behandle i medlemsbladet.

Find artikler om dét, der interesserer dig ved at søge i vores artikeldatabase her.