Æresmedlemmer af DKDK

Birgitte Vølund, æresmedlem af DKDK siden 2018.

Birgitte Vølund er er uddannet sygeplejerske med en række videreuddannelser, hvor hun er fagligt specialiseret indenfor demensområdet.

Hun er  såvel medinitiativtager og -stifter af DKDK som initiativtager til demenskoordinatoruddannelsen. Desuden er hun gennem mange år leder og underviser på uddannelsen.

Birgitte Vølund er formand for Alzheimerforeningen.

Inge Carlskov, æresmedlem af DKDK siden 2018.

Hun er uddannet sygeplejerske, nu pensionist, og var en af de første, der tog demenskoordinatoruddannelsen.

Ane Eckermann, æresmedlem af DKDK siden 2018.

Hun blev uddannet demenskoordinator i 1996.
Ane Eckermann er tidligere ansat som demenskoordinator i en kommune, siden på Nationalt videnscenter for demens. Nu arbejder hun som afdelingschef i Alzheimerforeningen.

 – 

 

Lone Vasegaard, æresmedlem af DKDK siden 2021.

Hun blev uddannet demenskoordinator i 1996.
Lone er tidligere ansat som demenskoordinator i OUHs udredningsenhed og efterfølgende i en kommune, Lone valgte at gå på efterløn i sommeren 2021.

Hun var formand for DemensKoordinatorer i DanmarK i årene 2014 – 2021.