Æresmedlemmer af DKDK

DemensKoordinatorer i DanmarK har fire æresmedlemmer.
Medlemmerne har det til fælles, at de alle har en stor betydning ift. demenskoordinatoruddannelsens oprettelse og/eller DKDK´s virke.

 

Rolf Bang Olsen, æresmedlem af DKDK siden 2013.
Rolf Bang Olsen har i mange år arbejdet som overlæge indenfor demens og ældrepsykiatri.

Han er såvel medinitiativtager og -stifter af DKDK som initiativtager til demenskoordinatoruddannelsen, hvor han også har undervist.

Rolf Bang Olsen er død d. 5. oktober 2018.Birgitte Vølund, æresmedlem af DKDK siden 2018.
Birgitte Vølund er er uddannet sygeplejerske med en række videreuddannelser, hvor hun er fagligt specialiseret indenfor demensområdet.
Hun er  såvel medinitiativtager og -stifter af DKDK som initiativtager til demenskoordinatoruddannelsen. Desuden er hun gennem mange år leder og underviser på uddannelsen.
Birgitte Vølund er formand for Alzheimerforeningen.

Inge Carlskov, æresmedlem af DKDK siden 2018.
Hun er uddannet sygeplejerske, nu pensionist, og var en af de første, der tog demenskoordinatoruddannelsen.
Ane Eckermann, æresmedlem af DKDK siden 2018.
Hun blev uddannet demenskoordinator i 1996.
Ane Eckermann er tidligere ansat som demenskoordinator i en kommune, siden på Nationalt videnscenter for demens. Nu arbejder hun som afdelingschef i Alzheimerforeningen.
 –