Erfaringsgruppe for demenskoordinatorer og demenskonsulenter

I DKDK vil vi som et nyt tiltag skabe rammerne for erfaringsudveksling på tværs af kommuner og på tværs af landet gennem et virtuelt netværk for demenskoordinatorer.

Det er gratis at deltage.

I DKDK vil vi som et nyt tiltag skabe rammerne for erfaringsudveksling på tværs af kommuner og på tværs af landet gennem et virtuelt netværk for demenskoordinatorer.

Det er gratis at deltage.

Du forpligter dig til at prioritere møderne, deltage aktivt og bringe din egen praksis i spil. Det er således din praksis omkring faglig vejledning, der er temaet.

Formålet:
At dele den viden og de erfaringer, der findes blandt demenskoordinatorer, så vi sammen kan blive klogere og udforske vores praksis sammen.

Vi mødes online (Zoom) på følgende datoer:

Tirsdag d. 31/10- 2023 kl. 13- 15
Mandag d. 22/1- 2024 kl. 13-15
Mandag d. 22/4- 2024 kl. 13-15
Onsdag d. 28/8- 2024 kl. 13-15

Deltagerantal: Max 20, efter først til mølle princippet.

Hvem er vi?
Bestyrelsesmedlemmer i DKDK Tinna Klingberg (VISO specialist, uddannet konsulent og supervisor) og Lene Raaby (soc.D og master i læreprocesser) er tovholdere på netværket. Vi igangsætter møderne og deltager aktivt med vores perspektiver fra praksis.

Vi vil være garanter for, at vi kommer godt igennem året og får styring på dagene. Vi vil i gruppen gå både teoretisk og praktisk til værks.

Møderne vil være en kombination af fælles drøftelse og drøftelser i mindre grupper.

Hvem kan deltage?
Netværket er for demenskoordinatorer, der arbejder med at give faglig vejledning og sparring til medarbejdere i plejen. I netværket vil vi sammen udforske aspekter af denne disciplin. Det er både for dig, der har taget en supervisions uddannelse, konsulent uddannelse eller andet, men også for dig der ikke har nogen ”teoretisk” baggrund men blot bøvler med det eller finder det virkeligt interessant.

Det er et krav, at du er medlem af DKDK.

Sådan tilmelder du dig:
Senest d. 9. oktober sender du en mail til Lene Raaby Andersen , LRAN@syddjurs.dk. Skriv: ´Tilmelding til dkdk netværksgruppe´ i emnefeltet