DemensKoordinatorernes Årskursus varer 3 dage og afholdes på Hotel Nyborg Strand. På kurset præsenterer undervisere og foredragsholdere med stor faglig kompetence og viden inden for demensområdet den nyeste viden fra ind- og udland. Kursusdagene veksler mellem foredrag, seminarer, workshops, erfaringsudveksling.
Årskurset fungerer som løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer, som modtager kursusbevis ved afslutningen af kurset.


Om DKDK Årskursus 2021

Find program og tilmelding her.


DKDK Årskursus 2020 aflyses

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen i DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) ser sig nødsaget til – på grund af den aktuelle situation med COVID-19 – at aflyse DKDK Årskursus planlagt til d. 16. – 18. september 2020. Årets demensinitiativ samt frie foredrag er udskudt til Årskursus 2021, som er planlagt til onsdag d. 15. – fredag d. 17. september 2021 på Hotel Nyborg Strand.

Læs om det seneste Årskursus herunder og om tidligere Årskurser hertidligere årskurser


Om DKDK Årskursus 2019 

Årskursus 2019 havde fokus på metoder, værktøjer og indsatser, og indeholdt en præsentation af en vifte af de tilgange til god omsorg og pleje, der lige nu er fokus på i demensindsatsen.

Hovedoplægsholdere var:
Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Mads Biering la Cour,
psykolog Bo Hjelskov Elven,
sundhedsinnovator Peter Thybo,
forfatter og antropolog Ina Kjøgx Pedersen,
nytiltrådt formand for Etisk Råd, professor Anne-Marie Gerdes,
psykolog Henrik Brogaard,
ergoterapeut Mette Søndergaard
og tidligere biskop Kjeld Holm.

Læs det fulde program her.

Læs konferencerapporten her: DKDK Konferencerapport 2019

Demenshandlingsplanen 2025 – hvor langt er vi nået og et blik fremad: Mads Biering la Cour DKDK2019
Mads Biering la Cour, enhedschef, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Ældre og demens

Low Arousal Approach – Afstemt pædagogik: Bo Hejlskov Elven DKDK2019
Bo Hejlskov Elven, psykolog og foredragsholder

At gøre sammen frem for at gøre for – et praksisperspektiv på pleje af borgere med demens: – kontakt sekretariatet for slides
Mette Søndergaard, ergoterapeut, underviser, konsulent og forfatter til en række undervisningsbøger

Sprogtolking og gaderobe: Ingen slides
Tanja Petersen, sosu-assistent, neurofaglig konsulent og underviser hos Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn
Ulla Dybro, hjerneskadekoordinator, neurofaglig konsulent og underviser hos Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn

Den uundgåelige magtudøvelse – den belastende afmagtsfølelse – kontakt sekretariatet for slides
Henrik Brogaard, cand. psyk., selvstændig konsulent og indehaver, U9vers

Hjernen på overarbejde – sansekaos hos mennesker med demens set i et salutogent og neuropædagogisk perspektiv: Peter Thybo DKDK2019
Peter Thybo, Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune, fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd. og forfatter

Etiske dilemmaer – eksempler fra Etisk Råds arbejde om Prioritering i Sundhedsvæsenet og Personlig Medicin: Anne-Marie Axø Gerdes DKDK2019
Anne-Marie Axø Gerdes, nytiltrådt formand for Etisk råd, professor, klinikchef og overlæge på Rigshospitalet 

Hvem bestemmer her? Ingen slides 
Ina Kjøgx Pedersen, journalist, antropolog og forfatter

Værdighed er en holdning til andre – ikke en egenskab ved livet: Ingen slides 
Kjeld Holm, teolog, mag. Art. i Idehistorie, tidligere biskop i Aarhus Stift, forfatter

Seminarer

SEMINAR 1
Hvad gør vi, når værdigheden er under pres? Seminar 1 DKDK2019
Kirsten Groth Willesen, antropolog og specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, projektleder for
Værdighedsrejseholdet
Kirsten Bjerregaard Andersen, sygeplejerske og leder af pleje- og rehabiliteringscenter Chrisans Have,
Solrød kommune

SEMINAR 2
Dokumenteret effekt med velfærdsteknologi på plejehjem: Seminar 2 DKDK2019
Søren Holm Pallesen, cand.scient.med., fysioterapeut og projektleder på Center for Frihedsteknologi,
Aarhus kommune

SEMINAR 3
To mand frem for en enke – løb:– kontakt sekretariatet for slides
Mette Søndergaard, ergoterapeut, underviser, konsulent og forfatter til en række undervisningsbøger

SEMINAR 4
Frie Fordrag

Fordele og udfordringer ved at arbejde tættere sammen med civilsamfundet: Seminar 4 Trygfonden DKDK2019
Galina Plesner, projektchef Trygfonden

”Aldrig alene med demens” målrettet personale og ledere – en intern samarbejdsmodel: Seminar 4 Susan DKDK2019
Susan Kaagh, demenskoordinator, Odder Kommune, MHH

 ”Svinget” – Erindringsformidling og aktivitetstilbud til mennesker med demens og deres pårørende: Seminar 4 Pernille DKDK2019
Pernille Hummelshøj Nørbye, projektleder Godt Hverdagsliv, Lemvig Kommune

Spot dysfagi samt understøt sikker og effektiv synkning hos borgere med demens: Seminar 4 Annette Kjærsgaard DKDK2019
Annette Kjærsgaard, PhD inden for rehabilitering af dysfagi, privatpraktiserende ergoterapeut

SEMINAR 5
Etik som udgangspunkt for demensomsorg: Seminar 5 DKDK2019
Bo Hejlskov Elven, psykolog og foredragsholder

SEMINAR 6
Formidling af viden til børn om demens: Ingen slides – se hjemmeside demens-imens.dk
Tinna Klingberg, udviklingskoordinator ved Videnscenter for demens, Aalborg kommune, sygeplejerske

SEMINAR 7
”Samtalehjulet – version demens”, et værktøj til personcentreret samtale om livet med demens: Seminar 7 DKDK2019
Karin Juul Viuff, leder af Videnscenter for Demens, Esbjerg Kommune
Jette Kallehauge, projektleder, Nationalt Videnscenter for Demens

SEMINAR 8
Antipsykotisk medicin – muligheder, risici og dilemmaer
Ane Nørgaard Christensen, læge, ph.d. under uddannelse til speciallæge i neurologi, ansat ved

Neurologisk afdeling, Herlev: Seminar 8 Ane  DKDK2019
Søren Troels Christensen, farmaceut, ph.d., Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab,
Sundhedsstyrelsen: Seminar 8 Søren DKDK2019

SEMINAR P
Taktil deprivation – betydning af den fysiske kontakt gennem berøring: Seminar P DKDK2019
Charlotte Voetmann, Demens- og neuropædagogisk konsulent, sygeplejerske og mange års erfaring som
seminarielektor, telefonrådgiver på Demenslinien, m.fl.

SEMINAR Q
Pligt til omsorg – nuanceret skærmning
Birgitte Mohrsen, specialkonsulent i Ankestyrelsen: Seminar Q Birgitte DKDK2019
Anders Møller Jensen, Ph.d. studerende ved OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, VIA Aldring & Demens Center for forskning: Seminar Q Anders DKDK2019
Anni O. Frederiksen, demenskonsulent og specialist i Huntingtons sygdom, Herning Kommune og Helle Thomsen, leder og demensansvarlig i Norddjurs kommune:
Seminar Q Helle og Anni DKDK2019
Pia Østergaard, udviklingskonsulent for demensområdet i Silkeborg kommune: Ingen slides

SEMINAR R
Brug af magt og håndtering af afmagt: For slides kontakt sekretariatet
Henrik Brogaard, cand. psyk., selvstændig konsulent og indehaver, U9vers

SEMINAR S
Etiske dilemmaer på grænsen af vores sociale konventioner: Seminar S DKDK2019
Charlotte Rugh, ergoterapeut og Master PO, demenskoordinator i Gladsaxe kommune og forfatter til kapitel 10 i bogen ”Bedre møder på tværs. Facilitering, processer og beslutninger”

SEMINAR T
Hvordan får man en god dialog med en bilist om at stoppe med at køre bil?: Seminar T DKDK 2019
Marlene Rishøj Cordes, civilingeniør, trafiksikkerhedsspecialist og partner i Erfarne Bilister
Jette Ravn, cand. mag, trafiksikkerhedsspecialist og partner i Erfarne Bilister

SEMINAR U
Udfordr – det giver mening!: Seminar U DKDK2019
Lene Andersen, uddannet fysioterapeut, teamleder for demensteamet i Odense Kommune og projektleder for Demens i Centrum

SEMINAR V
BPSD-metoden – systematisk tilgang til at skabe trivsel
– Præsentation af metoden: Seminar V BPSD DKDK2019
– Erfaringer med metoden i kommuner: Seminar V Præsentation BPSD-metoden DKDK2019

Sara Louise Rose, sektionsleder, Sundhedsstyrelsen
Betina Lassen, demenskoordinator, Næstved Kommune
Ditte Ahrenst Haar Jacobsen, sygeplejerske, Faxe Kommune

SEMINAR X
Visuel formidling – et nyt redskab i samtale Ingen slides, læs konferencerapport
Rikke B. Sørensen, BA i dramaturgi, cand.mag. oplevelsesøkonomi, uddannet grafisk facilitator og underviser

Læs konferencerapporten her

Relevante links:
Sundhedsstyrelsens materiale;
NKR: Demens og medicin

Brug af lægemidler ved demens

Vejledningen;
Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Styrelsen for Patientsikkerhed;
Antipsykotisk medicin og demens

Sundhedsdatastyrelsen;
Analyser om antipsykotika

 

_____________________________________________________________________________________________________