DemensKoordinatorernes Årskursus varer 3 dage og afholdes på Hotel Nyborg Strand. På kurset præsenterer undervisere og foredragsholdere med stor faglig kompetence og viden inden for demensområdet den nyeste viden fra ind- og udland. Kursusdagene veksler mellem foredrag, seminarer, workshops, erfaringsudveksling. Årskurset fungerer som løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer, som modtager kursusbevis ved afslutningen af kurset.

 

Om DKDK Årskursus 2019 

Årskursus 2019 havde fokus på metoder, værktøjer og indsatser, og indeholdt en præsentation af en vifte af de tilgange til god omsorg og pleje, der lige nu er fokus på i demensindsatsen.

Programmets hovedoplægsholdere var:
Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Mads Biering la Cour, psykolog Bo Hjelskov Elven, sundhedsinnovator Peter Thybo, forfatter og antropolog Ina Kjøgx Pedersen, nytiltrådt formand for Etisk Råd, professor Anne-Marie Gerdes, psykolog Henrik Brogaard, ergoterapeut Mette Søndergaard og tidligere biskop Kjeld Holm.

Læs det fulde program her.

Se slides og materiale fra hovedoplæg og seminarer på Årskurset herunder.
Konferencerapport udkommer sidst i oktober.

Demenshandlingsplanen 2025 – hvor langt er vi nået og et blik fremad Slides kommer snart
Mads Biering la Cour, enhedschef, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Ældre og demens

Low Arousal Approach – afstemt pædagogik 
Bo Hejlskov Elven, psykolog og foredragsholder

’At gøre sammen’ frem for ’at gøre for’ – et praksisperspektiv på borgere med demens Slides kommer snart
Mette Søndergaard, ergoterapeut, underviser, konsulent og forfatter til en række undervisningsbøger

Den uundgåelige magtudøvelse – den belastende afmagtsfølelse Slides kommer snart
Henrik Brogaard, cand. psyk., selvstændig konsulent og indehaver, U9vers

Hjernen på overarbejde! Sansekaos hos mennesker med demens set i et salutogent og
neuropædagogisk perspektiv

Peter Thybo, Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune, fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd. og forfatter

Etiske dilemmaer – eksempler fra Etisk Råds arbejde om Prioritering i Sundhedsvæsenet og Personlig Medicin Slides kommer snart
Anne-Marie Axø Gerdes, nytiltrådt formand for Etisk råd, professor, klinikchef og overlæge på Rigshospitalet

Hvem bestemmer her? Ingen slides, læs konferencerapport
Ina Kjøgx Pedersen, journalist, antropolog og forfatter til bogen ”Drengen der blev væk: Mor, mig og demensen” 

Værdighed er en holdning til andre – ikke en egenskab ved livet Ingen slides, læs konferencerapport
Kjeld Holm, teolog, mag. Art. i Idehistorie, tidligere biskop i Aarhus Stift, forfatter

 

SEMINAR 1
Hvad gør vi, når værdigheden er under pres? Slides kommer snart
Kirsten Groth Willesen, antropolog og specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, projektleder for
Værdighedsrejseholdet
Kirsten Bjerregaard Andersen, sygeplejerske og leder af pleje- og rehabiliteringscenter Christians Have,
Solrød kommune 

SEMINAR 2 Slides kommer snart
Dokumenteret effekt med velfærdsteknologi på plejehjem
Søren Holm Pallesen, cand.scient.med., fysioterapeut og projektleder på Center for Frihedsteknologi,
Aarhus kommune

SEMINAR 3 Slides kommer snart
To mand frem for en enke – løb
Mette Søndergaard, ergoterapeut, underviser, konsulent og forfatter til en række undervisningsbøger

SEMINAR 4
FRIE FOREDRAG

Som et nyt initiativ har DKDK bestyrelse valgt at afsætte et seminar til frie foredrag fra praksis.
Deltagere, der er tilmeldt Årskurset, havde her mulighed for at præsentere resultater og erfaringer fra praksisprojekter.

Fordele og udfordringer ved at arbejde tættere sammen med civilsamfundet
Galina Plesner, projektchef Trygfonden

”Aldrig alene med demens” målrettet personale og ledere – en intern samarbejdsmodel Slides kommer snart
Susan Kaagh, demenskoordinator, Odder Kommune, MHH

Svinget” – Erindringsformidling og aktivitetstilbud til mennesker med demens og deres pårørende Ingen slides, læs konferencerapport
Pernille Hummelshøj Nørbye, projektleder Godt Hverdagsliv, Lemvig Kommune

Spot dysfagi samt understøt sikker og effektiv synkning hos borgere med demens Slides kommer snart
Annette Kjærsgaard, PhD inden for rehabilitering af dysfagi, privatpraktiserende ergoterapeut

SEMINAR 5
Etik som udgangspunkt for demensomsorg
Bo Hejlskov Elven, psykolog og foredragsholder

SEMINAR 6
Formidling af viden til børn om demens Slides kommer snart
Tinna Klingberg, udviklingskoordinator ved Videnscenter for demens, Aalborg kommune, sygeplejerske 

SEMINAR 7
”Samtalehjulet – version demens”, et værktøj til personcentreret samtale om livet med demens
Karin Juul Viuff, leder af Videnscenter for Demens, Esbjerg Kommune
Jette Kallehauge, projektleder, Nationalt Videnscenter for Demens

SEMINAR 8
Antipsykotisk medicin – muligheder, risici og dilemmaer
Ane Nørgaard Christensen, læge, ph.d. under uddannelse til speciallæge i neurologi, ansat ved
Neurologisk afdeling, Herlev
Søren Troels Christensen,
farmaceut, ph.d., Center for Evidens, Uddannelse og Beredskab,
Sundhedsstyrelsen

Relevante links:
Sundhedsstyrelsens materiale;
NKR: Demens og medicin

Brug af lægemidler ved demens

Vejledningen;
Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Styrelsen for Patientsikkerhed;
Antipsykotisk medicin og demens

Sundhedsdatastyrelsen;
Analyser om antipsykotika

SEMINAR P
Taktil deprivation – betydning af den fysiske kontakt gennem berøring Slides kommer snart
Charlotte Voetmann, Demens- og neuropædagogisk konsulent, sygeplejerske og mange års erfaring som
seminarielektor, telefonrådgiver på Demenslinien, m.fl.

SEMINAR Q
Pligt til omsorg – nuanceret skærmning Slides kommer snart
Birgitte Mohrsen, specialkonsulent i Ankestyrelsen
Anders Møller Jensen, Ph.d. studerende ved OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, VIA Aldring & Demens Center for forskning
Anni O. Frederiksen, demenskonsulent og specialist i Huntingtons sygdom, Herning Kommune
Helle Thomsen, leder og demensansvarlig i Norddjurs kommune
Pia Østergaard, udviklingskonsulent for demensområdet i Silkeborg kommune

SEMINAR R
Brug af magt og håndtering af afmagt Slides kommer snart
Henrik Brogaard, cand. psyk., selvstændig konsulent og indehaver, U9vers

SEMINAR S
Etiske dilemmaer på grænsen af vores sociale konventioner Slides kommer snart
Charlotte Rugh, ergoterapeut og Master PO, demenskoordinator i Gladsaxe kommune og forfatter til kapitel 10 i bogen ”Bedre møder på tværs. Facilitering, processer og beslutninger”

SEMINAR T
Hvordan får man en god dialog med en bilist om at stoppe med at køre bil?
Marlene Rishøj Cordes, civilingeniør, trafiksikkerhedsspecialist og partner i Erfarne Bilister
Jette Ravn, cand. mag, trafiksikkerhedsspecialist og partner i Erfarne Bilister

SEMINAR U
Udfordr – det giver mening! Slides kommer snart
Lene Andersen, uddannet fysioterapeut, teamleder for demensteamet i Odense Kommune og projektleder for Demens i Centrum

SEMINAR V
BPSD-metoden – systematisk tilgang til at skabe trivsel Slides kommer snart
Sara Louise Rose, sektionsleder, Sundhedsstyrelsen
Betina Lassen, demenskoordinator, Næstved Kommune
Ditte Ahrenst Haar Jacobsen, sygeplejerske, Faxe Kommune

SEMINAR X
Visuel formidling – et nyt redskab i samtale Slides kommer snart
Rikke B. Sørensen, BA i dramaturgi, cand.mag. oplevelsesøkonomi, uddannet grafisk facilitator og underviser

_____________________________________________________________________________________________________

Om DKDK Årskursus 2018

Årkursus 2018 havde fokus på Demenskoordinatorens hverdag –  i den kommunale organisering og i demenskoordinatorens selvforståelse.

Programmets hovedoplægsholdere var:
Professor, dr. pæd.  Mads Hermansen, professor Lene Tanggaard Pedersen, erhvervspsykolog Andreas Granhof Juhl, professor i kulturstudier Peter Simonsen, sygeplejerske og forfatter Rita Nielsen, debattør Knud Aarup, VISO-specialist (demens) Mette Borresen, cand. psych. Henrik Brogaard og ekspert i nonverbale signaler Pernille Slot.

Læs det fulde program her.

Læs konferencerapporten her

Se slides og materiale fra hovedoplæg og seminarer på Årskurset herunder.

Hvordan hjælper demenskoordinatoren nænsomt og etisk korrekt andre medarbejdere videre?
Mads Hermansen, professor, dr. pæd.

Tæller vi det, der tæller?
Lene Tanggaard Pedersen, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Hvad skal demenskoordinatoren kunne for at skabe værdi?
Andreas Granhof Juhl, erhvervspsykolog, cand. psych., adjungeret lektor, Aarhus Universitet

Hvad vil det sige at være ældre og opleve/frygte demenssygdom? 
Peter Simonsen, professor i kulturstudier, Syddansk Universitet

Palliation og demens 
Rita Nielsen, sygeplejerske og forfatter med 20 års erfaring som hospicesygeplejerske og underviser

Civilsamfundet – en medspiller og samarbejdspartner
Knud Aarup, debattør, tidligere formand for Socialpolitisk Forening, fhv., direktør i Socialstyrelsen

Et historisk tilbageblik i demensfeltet over 25 år
Mette Borresen, VISO-specialist (Demens). Fagkonsulent ved Videnscenter for Demens, Aalborg Kommune

Magt og afmagt i arbejdet med mennesker med demenssygdom
Henrik Brogaard, cand. psych., selvstændig konsulent og indehaver af U9vers

Alt det, der bliver sagt … helt uden ord! (KOMMER SNART)
Pernille Slot, ekspert i nonverbale signaler

 

SEMINAR 1

Musik og sang som psykosocial indsats i demensomsorgen
Aase Marie Ottesen, sygeplejerske, Marte Meo terapeut, ph.d., postdoc ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Julie Kolbe Krøier, musikterapeut, ph.d. studerende ved Institut for Kommunikation, Aalborg
Universitet

SEMINAR 2

Søvn og betingelserne for en god søvnkvalitet for borgere med demensdiagnoser
Pia Beck, ergoterapeut og undervisningskonsulent

SEMINAR 3

Hvad skal demenskoordinatoren kunne for at skabe værdi? 
Andreas Granhof Juhl, erhvervspsykolog, cand. psych. adjungeret lektor Aarhus Universitet

SEMINAR 4

Relationer i et liv med demens – de skøre og skønne relationer 
Maria Tønnersen, sygeplejerske, diplom i ledelse, har arbejdet aktivt med paradigmeskiftet inden for demensområdet i mange år.

Line Crump Horsted, cand. mag., underviser og udvikler faglige, personlige og relationelle kompetencer inden for SOSU-området

SEMINAR 5

Indflytning i plejebolig – en juridisk vinkel
Søren Thomas Sørensen, cand. jur., Social Law Research Center, Aalborg Universitet

SEMINAR 6

Rehabilitering ved demens – hvornår, hvordan og hvorfor? 
Jette Thuesen, postdoc v. REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation og studieleder v. masteruddannelsen for rehabilitering, Syddansk Universitet

SEMINAR 7

Et kig på serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne 
Charlotte Søderlund, chefkonsulent, Sundheds- og Ældreministeriet.

Ina Vang Runager, specialkonsulent, Sundheds- og Ældreministeriet

SEMINAR 8

Hudsult og seksualitet – hvem griber Fru Jensen? 
Louise Gorell Mackenhauer, sygeplejerske, master i sexologi, underviser og foredragsholder, selvstændig med Lev1Sundtliv

SEMINAR A

”Jeg har fortalt dem, hvad de skal. Hvorfor gør de ikke, hvad jeg siger”? 
Iben Ljungmann, konsulent, supervisor og psykolog indenfor bl.a. ældreområdet, tidligere VISO-konsulent og konsulent på demensrejseholdet samt forfatter til bogen ”Adfærdsproblemer i ældreplejen”

SEMINAR B

Visuel formidling – et nyt redskab i samtalen 
Christina Juul Anderson, chefkonsulent, cand. psych. og grafisk fascillitator, Mannaz

SEMINAR C

Hvordan hjælper vi den demensramte og de pårørende til et værdigt liv i den sidste tid?
Rita Nielsen, sygeplejerske og forfatter

SEMINAR D

Myter om “skærmning” – brud på menneskerettigheder 
Helle Schimmell, VISO-specialist (Demens). Ekstern konsulent ved Videnscenter for Demens, Aalborg Kommune. Cand. theol., ph.d. i anerkendelse og kompetenceudvikling.

Mette Borresen, VISO-specialist (Demens). Fagkonsulent ved Videnscenter for Demens, Aalborg Kommune. Sygeplejerske, master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Undervisning, ledelse og udvikling inden for demensområdet siden 1998

SEMINAR E

Dokumenteret effekt med velfærdsteknologi på plejehjem 
Søren Holm Pallesen, cand. scient. med., fysioterapeut og projektleder på Center for Frihedsteknologi, Aarhus kommune

SEMINAR F

Hvad kan de frivillige, som vi ikke som ansatte kan? 
Kristian Krogh Hansen, specialkonsulent, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

SEMINAR G

”Det er jo svært at hjælpe familierne, når de ikke vil benytte vores tilbud”. Udfordringer i demenskoordinatorens arbejde med etniske minoriteter med demens 
Rune Nielsen, neuropsykolog, ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens

SEMINAR H

Hvordan kan vi arbejde med relationer, tillid, arbejdsgange og professionelle aspekter i den del af omsorgen, hvor omsorgssvigt og omsorgspligt er i spil?
Charlotte Rugh, ergoterapeut og master PO, demenskoordinator, Gladsaxe Kommune

_____________________________________________________________________________________________________

Om DKDK Årskursus 2017

Årskursus 2017 tog afsæt i den voksende debat om ulighed i sundhed under titlen: Har mennesker med demenssygdom og deres familie lige adgang til demenstilbud og demensydelser?

Hovedoplægsholdere var:
Professor Kjeld Høgsbro, Diakon og sygeplejerske Conny Hjem, professor Jette Ammentorp, tidligere leder Anders Seneca, medlem af etisk råd dr. med. Poul Jaszczak, Forsker Christine E. Swane, Direktør Nis Peter Nissen, enhedschef Mads Biering la Cour m.fl

Læs konferencerapporten her

Læs det fulde program her.

Se slides og materiale fra hovedoplæg og seminarer på Årskurset herunder.

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 – hvor er vi nu?
Mads Biering la Cour, enhedschef, Sundhedsstyrelsen, Enhed for ældre og demens

Demensvenligheden breder sig – er det kun positivt? 
Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn

Hvem bliver tabere, når der ikke er lige adgang til tilbud og ydelser, og hvad kan demenskoordinatorer gøre? 
Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen

Kend kerneopgaven 
Anders Seneca, forfatter, foredragsholder, direktør, Dogmekompagniet

Samtaler med ældre – den etiske dimension i arbejdet med mennesker i sorg og krise 
Conny Hjelm, diakon og superviser, Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund

Kommunikation der gør en forskel 
Jette Ammentorp, professor og forskningsleder, Enheden for Sundhedstjenesteforsikring og Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt/Syddansk Universitet

Hvis vi vil lighed i sundhed/sygdomsforebyggelse, bliver vi nødt til at behandle mennesker ulige! 
Poul Jaszczak, pensioneret overlæge, medlem af Etisk Råd, formand, Lægeforeningens Kvalitetsnetværk

Socialpædagogisk indsats for borgere med demens og udfordrende adfærd
Kjeld Høgsbro, professor i socialt arbejde, Aalborg Universitet

 

SEMINAR 1

Demens er på den sundhedspolitiske dagsorden – hvor bevæger vi os nu hen? (Ingen slides)
Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn og Gitte Kirkegaard, demenskoordinator, Haderslev Kommune, bestyrelsesmedlem i DemensKoordinatorer i DanmarK

SEMINAR 2

Hvem bliver tabere, når der ikke er lige adgang til tilbud og ydelser, og hvad kan demenskoordinatorer gøre? 
Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen

SEMINAR 3

Parkinson og demens eller demens med parkinsonisme?
Lene Wermuth, specialansvarlig overlæge i neurodegenerative sygdomme, neurolog, lektor, Demensklinikken OUH, neurologisk afdeling OUH
Læs her lægemidler til behandling af parkinson 

SEMINAR 4

Kan han overhovedet høre?
Tine Eltang, audiologopæd, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

SEMINAR 5

Introduktion til juridisk hotline som værktøj og Servicelovens rammer for brug af magtanvendelse over for mennesker med demens, jf. servicelovens kap. 24
Birgitte Mohrsen, cand. jur., specialkonsulent/Social2, Ankestyrelsen

SEMINAR A

At forebygge metaltræthed
Conny Hjelm, diakon og superviser, Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund

SEMINAR B

Lejring til demente med almindelige dyner
Helle Fjederholdt Espersen, ergoterapeut og Christina Jakobsen, ergoterapeut, Hjælpemiddelenheden, Herning Kommune

SEMINAR C

At facilitere forandringer i organisationen
Kirsten Groth Willesen og Tina Hosbond, specialkonsulenter, Sundhedsstyrelsen og Jette Waagner Ryt-Hansen, demensrejseholdskonsulent

SEMINAR D

Når demens i en tidlig fase bliver en del af hverdagen  
Susan Kaagh, demenskoordinator i Odder Kommune, Marte Meo terapeut og master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

SEMINAR E

Udfordringer og demenskoordinatorens rolle ved kombination af sygdommen ALS – amyotrofisk lateral sclerose og FTD
Birgit J. Hovmand, ergoterapeut og tidligere ALS-konsulent ved Rehabiliteringscenter for Muskelsvind og Ole Gredal, overlæge, dr. med., Rehabiliteringscenter for Muskelsvind

SEMINAR F

ACT – Acceptance and Commitment Therapy – et liv baseret på mening og accept
Susan Møller Rasmussen, cand. psych., privatpraktiserende, forfatter til introduktionsbog til ACT


Om DKDK Årskursus 2016

Årskursus 2016 satte fokus på redskaber og relationer i demenskoordinatorens arbejde.

Relationer fordi koordinering sker mellem mennesker og vores evne til at danne, være i og udvikle relationer er helt afgørende for, hvordan vi lykkes og trives som demenskoordinatorer.  Redskaber, fordi flere har efterlyst konkrete redskaber og nye metoder til udvikling af vores praksis som demenskoordinatorer.

Læs konferencerapporten her.

Læs hele programmet ved at klikke her.

Se slides og materiale fra hovedoplæg og seminarer på Årskurset herunder.

HOVEDOPLÆG 

Hvordan kan socialpædagogik hjælpe mennesker med demens?
Mette Jessen, Cand. pæd. pæd. psyk. og specialskolelærer, ejer af Center for Psykologisk Udvikling 

Det gode samarbejde mellem demensklinik, gerontopsykiatrisk team/afsnit og demenskoordinator – eksempler fra praksis
Annette Lolk, overlæge og leder af Demensklinikken i Odense 

Demenskoordinatorens personlige lederskab i forskellige relationer
Demenskoordinatorens veje til personligt lederskab i hverdagens relationer

Michael Stig ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen leadership 

Alzheimers demens hos personer med Downs syndrom
Lise Cronberg Salem, læge ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens 

Magtanvendelse – hvordan går det i kommunerne?
Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Pragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 

Professionel kærlighed – sprogets sociale forankring.
Hvordan forbliver vi mennesker, når vi mister sproget?

Ole Henrik Hansen, lektor, ph.d. Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) (KOMMER SNART)

Mennesker med demenssygdom har også en seksualitet og en ret til at opleve nydelse
Maj-Britt Joost, demenskoordinator, Kvalitet og Udvikling, Pleje & Sundhed, Gentofte Kommune 

Vi vil gerne motivere andre; men hvor meget må vi bestemme?
Dorthe Birkmose, selvstændig psykolog, cand. psych., forfatter, blogger og foredragsholder
Blogindlæg: Rehabilitering – et nødvendigt fagbegreb, men også et skævvredet buzzword
Blogindlæg: Styrende eller ikke-dirigerende tilgang til motivationsarbejdet

 

SEMINAR 1

Personligt lederskab i hverdagens samtaler
Michael Stig ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen Leadership 

SEMINAR 2

Få hjælp til “den svære samtale” med de pårørende
Mette Jessen, cand. pæd. pæd. psyk., familiebehandler og specialskolelærer, ejer af Center for Psykologisk Udvikling 

SEMINAR 3

Hvordan identificerer vi om der er tale om demens og/eller funktionel døvblindhed? Hvilke muligheder er der for at optimere kommunikationen og samarbejdet med en borger med dobbelt sansetab (syns- og hørenedsættelse)
Karin Moreau Andersen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivnig
Rikke Norup Christiansen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivning 

SEMINAR 4

Hvad er demenskoordinatorens rolle, når en person med udviklingshæmning muligvis har demens?
Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens 

SEMINAR 5 

Tid til at være ung – gruppeforløb for børn og unge med en forælder med demens
Else Hansen, sygeplejerske, demensfaglig rådgiver og gruppeleder, Alzheimerforeningen
Ida Lind, antropolog og projektleder, Alzheimerforeningen 

SEMINAR 6

Demensvenlige plejeboliger
Lone Sigbrand, seniorkonsulent, arkitekt MAA, Statens Byggeforskningsinstitut
Karen Tannebæk, uddannelsesleder, specialergoterapeut, Nationalt Videnscenter for Demens 

SEMINAR A 

Erfaringer med at skabe et godt og aktivt hverdagsliv for yngre borgere med demens i Københavns Kommune
Linda Bruunsgaard Stick, sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, afdelingsleder på Demenscentret Klarahus, Københavns Kommune
Camilla Westerback, projektleder, Demenscentret Klarahus
Christina Riis Dunbar, medarbejder, Demenscentret Klarahus 

 

SEMINAR C 

Et liv baseret på mening og accept
Morten Heckser, psykolog, specialist og supervisior godkendt af Dansk Psykolog Forening. Internationalt eksamineret ACT træner, leder af Kognitivgruppen.dk 

SEMINAR D 

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv – når der bliver anvendt magt til omsorg
Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 

SEMINAR E 

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv – hvordan rummer vi forskellighed blandt de ældre?
Maria Kristiansen, lektor og forskningsgruppeleder, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet 

SEMINAR F 

Fra truet til udfordret
Kevin McPherson, underviser og forfatter til bogen “Forebyggelse af vold mod ansatte i omsorgssektoren”
Sigrid Ringdom, gruppeleder Demens, Område Kærdalen

SEMINAR G 

Redskaber til minimering af antipsykotisk medicin
Lisbeth Hyldegaard, Udvikling og demenskonsulent i Skanderborg Kommune
Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent, VISS.dk, Landsbyen Sølund
Anita Bisgaard, demenskonsulent og Marte Meo terapeut i Skanderborg 

 


Om DKDK Årskursus 2015

Titel: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af etiske, juridiske og praktiske dilemmaer som pårørendes forventninger, ny teknologis mulighed for genoplivning, sociallovens helhedssyn, seksuel og udadreagerende adfærd, ny sorgforståelse og ny demensforståelse

Læs konferencerapporten, klik her

Læs hele programmet ved at klikke her.

 


Om DKDK Årskursus 2014

 Titel: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi  

Årskurset blev afholdt onsdag d. 10. september – fredag d. 12. september, Hotel Nyborg Strand.

Læs DKDK Konferencerapport (nyhedsbrev 3) 2014

Find programmet ved at klikke her