Her kan du læse DKDKs høringsvar.

DKDK forholder sig til alt, hvad foreningen får i høring. Det er typisk lovudkast, udkast til betænkninger og vejledninger fra diverse ministerier. Ikke alle høringsudkast har direkte interesse for DKDK som landsorganisation eller for DKDKs medlemmer og i de tilfælde kvitterer sekretariatet blot for modtagelse. Andre høringsudkast har mere eller mindre direkte betydning, og i de tilfælde udarbejder bestyrelsen i samarbejde med den faglige sekretær et fagligt høringssvar.