DemensKoordinatorer i DanmarK, DKDK, er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der arbejder koordinerende i forhold til borgere med demenssygdomme og som beskæftiger sig med demensproblematikker. Læs kompetenceprofil for en demenskoordinator ved at klikke her.

Foreningen har et sekretariat, som bistår bestyrelsen i forhold til politiske kontakter, planlægning af årskursus, udsendelse af Nyhedsbreve, medlemskontakt m.v.

Sekretariatets medarbejdere betjener udover DKDK også organisationen Danske Ældreråd og landsforeningen SUFO.