Årskursus 2008 (DD) 104

Du kan blive medlem af DKDK, hvis du

1) Enten har gennemført en videreuddannelse i demens, som
– er en overbygning på en faglig uddannelse.
– er en videreuddannelse på minimum 60 timers varighed.
– indeholder udarbejdelse/gennemførelse af et projekt i relation til demente.
2) og/eller  er ansat i stillinger som demenskoordinator, demenskonsulent, underviser indenfor området, medarbejder på udredningsenheder eller har lignende funktion.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed godkende medlemskab for andre personer, som kan bidrage væsentligt til foreningens arbejde.

Du melder dig ind ved at udfylde indmeldelsesblanket og returnere den til sekretariatet på info@demens-dk.dk sammen med kopi af kursusbevis.

Hent indmeldelsesblanket i Word

Hent indmeldelsesblanket i PDF

Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt og ophører, hvis kontingentet ikke er betalt efter den fastsatte tidsfrist.

Sådan melder du dig ud:
Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et regnskabsår. Efter udtræden har man intet krav på foreningen.

Kontingent:
Medlemskab er personligt og koster 200,- kr. årligt (1.1 – 31.12). Kontingentopkrævning udsendes fra sekretariatet. Kontingentet skal være betalt senest én måned før årskursets begyndelse, for at du kan opnå medlemsrabat på deltagelse.
Mere information, indmeldelse og udmeldelse:
DKDK, Jernbane Allé 54, 3., 2720 Vanløse, tlf.: 38 77 01 66, mail: info@demens-dk.dk