Bestyrelsen

Bestyrelsen i DKDK arbejder for foreningens medlemmer og fungerer som spejdere, observatører og ambassadører på Demensområdet i Danmark. Bestyrelsen fungerer ligeledes som sparringspartnere for medlemmerne, politikere samt andre samarbejdspartnere.
Bestyrelsen arbejder for at skabe debat i din kommune og i din region og til at tage initiativer til nye tiltag i foreningen. Bestyrelsen arbejder for at skabe udveksling af erfaringer og til at være rådgivere og støtte for medlemmerne.

Se forretningsorden her

DKDK er repræsenteret i følgende bevægelser, arbejds- og referencegrupper