Bestyrelsen

Bestyrelsen i DKDK arbejder for foreningens medlemmer og fungerer som spejdere, observatører og ambassadører på Demensområdet i Danmark. Bestyrelsen fungerer ligeledes som sparringspartnere for medlemmerne, politikere samt andre samarbejdspartnere.
Bestyrelsen arbejder for at skabe debat i din kommune og i din region og til at tage initiativer til nye tiltag i foreningen. Bestyrelsen arbejder for at skabe udveksling af erfaringer og til at være rådgivere og støtte for medlemmerne.

Se forretningsorden her

Bestyrelsen i DKDK søger at fremme medlemmernes interesser og omsorgen for mennesker med demens i relevante fora ikke mindst i Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelse og Kommunernes Landsforening.

Vi er praktikere og oplever i arbejds- følge og referencegrupper, at den viden, vi kan bidrage med fra praksis, værdsættes og er nødvendig. Vi er – i sådanne sammenhænge – ofte dem, der er tættest på borgere, pårørende og frontpersonalet.

DKDK er repræsenteret i følgende bevægelser, arbejds- og referencegrupper