Artikeldatabase

Her i artikeldatabasen kan du søge artikler udgivet i DKDK nyhedsbreve/medlemsblade og konferencerapporter fra og med år 2010. Artiklerne er inddelt efter emner. Klik på et emne, find og klik på den relevante artikel, hvorefter du sendes videre artiklen.

Under “Medlemsblad” kan du se samtlige nyhedsbreve/medlemsblad og konferencerapporter fra og med 2010 til i dag

A

Frie foredrag fra Årskusus 2019 – Konferencerapport fra Årskursus 2019

ADEX – træning af patienter med Alzheimers sygdom – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Aktiviteter, betydning og demens – når man bor i plejebolig – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Aktivitetshuset Colstrup i Holstebro – motion for krop og hjerne – DKDK nyhedsbrev 1, 2014 

Alle siger, vi skal rehabilitere – men hvordan? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Alzheimerforeningen tilbyder – DKDK nyhedsbrev 1, 2016, s. 19

Beretning om et ph.d. studie, der udforsker muligheder for deltagelse i sociale aktiviteter for plejehjemsbeboere med demens – DKDK Medlemsblad, Forår 2019

Besøgshunde på plejehjem – er det en god idé, og hvordan virker det? – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Bevæg og bevar dig målrettet sjov motion for familier med demens inde på livet – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Blandt blomsterduft og fuglekvidder, erfaringer med og ideer til brug af sansehaven – DKDK nyhedsbrev 2, 2012

Boganmeldese: Musik i øjeblikket – en håndbog om musik i ældreplejen – DKDK nyhedsbrev 2, 2012 

Candlelight dinners – et frivilligt hjerterum for demensramte og deres pårørende – DKDK nyhedsbrev 2, 2011  

DKDK tilbyder – DKDK nyhedsbrev 1, 2016

Erfaringer med træningstilbud til demensramte borgere – DKDK Medlemsblad, Forår 2019

Erindringsdans ©– at snakke med kroppen – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Foreningen ”Glad motion, Vejen” – DKDK nyhedsbrev 4, 2015

Fysisk træning/aktivitet og demens – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Gudstjeneste med demens – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Hverdagslivsmedarbejdere ved Demenscentrum Aarhus’ specialplejeboliger – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Hvis jeg lærte af de 100-årige – om aktiviteter – DKDK nyhedsbrev 2, 2014 

Hvordan skaber man mandehørm, når man er kvinde? – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Hvordan skabes der mere liv i ældre menneskers aftner og nætter? – DKDK nyhedsbrev 1, 2010

Motion, grin og sved på panden – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Motion, kultur, demens – DKDK nyhedsbrev 1, 2015 

Motion og bevægelse giver livskvalitet – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Musikterapi giver nye muligheder for kommunikation og kontakt med demente – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Møde mellem mennesker – på højskole med ensomme gamles værn – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Projekt Erindringsdans © for demente – DKDK nyhedsbrev 2, 2015

Sig ja til sociale tilbud – et klogt valg ved demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Stor succes med hunde på plejecentre – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Styrket indsats til demente og deres familier DKDK nyhedsbrev 2, 2016

”SVINGET” – Lemvig Kommune – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Sådan inkluderes mennesker med demens – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 4-5

Tre højskoler fandt frirum for demente – DKDK nyhedsbrev 1, 2014 

Vejen kommune tilbyder ”Sved på panden” Et motionstilbud til borgere med lettere hukommelsesproblemer – DKDK nyhedsbrev 2, 2015  

B

D

Behandling med antipsykotika til demente i Danmark – hvordan kan vi gøre det bedre? – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Demenskoordinatorer lærer butikkerne at tackle demens – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv – hvordan rummer vi forskellighed blandt de ældre? – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Demenstiltag i Varde Kommune – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Demensvenlig by og samfund – i Crawley og i Odense – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Demensvenlighed – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Den demente geriatriske patient – samordning af indsatsen for geriatriske patienter med demens –  DKDK nyhedsbrev 3, 2010 

Den fremtidige demensindsats – en stor kommunal udfordring – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Det demensvenlige syghus – en utopi eller en realistisk mulighed? – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Det samskabende arbejde for en demensvenlig kommune – Fra pårørende-sygdom til en samfundsopgave – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Et historisk tilbageblik i demensfeltet over 25 år – DKDK konferencerapport 2018 

God pleje er et fælles ansvar – demens og alkohol – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Hverdagslivsmedarbejdere ved Demenscentrum Aarhus’ specialplejeboliger – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Hvordan kan specialpædagogik hjælpe mennesker med demens? – DKDK nyhedsbrev 3, 2016, s. 5-6

Hvorfor tidlig indsats? – DKDK nyhedsbrev 3, 2013

Hvorledes går det med demensomsorgen i Danmark – DKDK nyhedsbrev 1, 2011 

Ingen skal gå gennem demens alene – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Kvalitetssikring af demensindsatsen – DKDK nyhedsbrev 3, 2011

Kvalitetssikring af plejecentre – hvad gør man i Tyskland? –  DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Lejring til demente med almindelige dyner – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Læringsstile styrker selvtilliden – DKDK nyhedsbrev 4, 2012

Mine visioner for fremtidens demensindsats – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Musik og sang som psykosocial indsats i demensomsorgen – DKDK konferencerapport 2018 

Nye undersøgelser – med demenskoordinatorerne som aktive deltagere – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2011

Nyt fra socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2012 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2015 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Når demens i en tidlig fase bliver en del af hverdagen – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Organiseringens betydning for demensindsatsen – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Psykologers bidrag til den tværfaglige demensindsats – skal din næste kollega være en psykolog? – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Redskaber til minimering af antipsykotisk medicin – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Rementia – en overset mulighed – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Røde Kors vil styrke indsatsen overfor demensramte – DKDK nyhedsbrev 4, 2016 

Socialpædagogers faglighed giver mennesker med demens øget livskvalitet – DKDK nyhedsbrev 1, 2016 

Stor succes med hunde på plejecentre – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Styrket indsats til demente og deres familier – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Succes med strategisk inddragelse af pårørende – Pårørende er medskabere af demenshandleplan i Lyngby-Taarbæk Kommune – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Sundhedsøkonomi i tidlig støtte ved demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Søvn og betingelserne for en god søvnkvalitet for borgere med demensdiagnoser – DKDK konferencerapport 2018 

Sådan inkluderes mennesker med demens – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 4-5

Tværfaglig indsats ved delir hos demente og svage ældre borgere – et projekt – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Udfordringer og muligheder i fremtidens demensindsats – DKDK nyhedsbrev 3, 2010 

Vision for en fremtidssikret demensindsats i Århus kommune, med fokus på konkrete initiativer –  DKDK nyhedsbrev 3, 2010

ACT – Acceptance and Commitment Therapy – et liv baseret på mening og accept – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Aktionslæring som vejen til organisatoriske forandringsaktiviteter – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

At manøvrere mellem ledelse, politikere og interessevaretagere – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Civilsamfundet – en medspiller og samarbejdspartner – DKDK konferencerapport 2018 

Demenskoordinatoren – en vigtig livline!!! – DKDK nyhedsbrev 4, 2016 

Demenskoordinatoren – mellem specialisten og håndværkeren –  DKDK nyhedsbrev 3, 2010 

Demenskoordinatoren – mellem specialisten og håndværkeren i Aarhus Kommune – DKDK nyhedsbrev 2, 2011 

Demenskoordinatorens personlige lederskab i forskellige relationer – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Demenskoordinatoren som ekspert og fascillitator – introduktion til dobbeltpositionsmodellen – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Dobbeltpositionsmodellen – hvordan bruger konsulenten de to positioner i praksis? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Et liv baseret på mening og accept – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Få hjælp til “den svære samtale” med de pårørende – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Har mennesker med demens en højere selvmordsrisiko? Eller påvirker sygdommen de kognitive færdigheder, således at det virker beskyttende mod selvmord? – DKDK nyhedsbrev 3, 2015

Helhedssyn i sociale sager er en kæmpe ambition. Kan det overhovedet lade sig gøre? – DKDK nyhedsbrev 3, 2015

Hvad er demenskoordinatorens rolle, når en person med udviklingshæmning muligvis har demens? – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Hvad skal demenskoordinatoren kunne for at skabe værdi? – hovedoplæg – DKDK konferencerapport 2018 

Hvad skal demenskoordinatoren kunne for at skabe værdi? – seminar – DKDK konferencerapport 2018 

Hvem bliver tabere, når der ikke er lige adgang til tilbud og ydelser, og hvad kan demenskoordinatorer gøre? (HOVEDOPLÆG) – DKDK nyhedsbrev 3, 2017 

Hvem bliver tabere, når der ikke er lige adgang til tilbud og ydelser, og hvad kan demenskoordinatorer gøre? (SEMINAR) – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Hvilke normer og rationaler udfordrer mødet med borgeren i dag – og i særlig grad den såkaldte ressourcesvage borger? – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Hvordan hjælper demenskoordinatoren nænsomt og etisk korrekt andre medarbejdere? – DKDK konferencerapport 2018 

Hvorfor tidlig indsats? – DKDK nyhedsbrev 3, 2013, s. 6-7

“Jeg har fortalt dem, hvad de skal. Hvorfor gør de ikke, hvad jeg siger”? – DKDK konferencerapport 2018 

Kend kerneopgaven – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Personligt lederskab i hverdagens samtaler – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Rehabilitering i relation til demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Samtalens betydning for Demenskoordinatorens Autorisation – DKDK nyhedsbrev 1, 2016 

Servicecheck i Lyngby-Taarbæk Kommune – DKDK nyhedsbrev 1, 2011 

Udfordringer og demenskoordinatorens rolle ved kombinationen af sygdommen ALS – amyotrofisk lateral skelerose og FTD – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Udfordringer og muligheder i fremtidens demensindsats – DKDK nyhedsbrev 3, 2010

Åbningstale – DKDK nyhesbrev 3, 2014 

E

Demente borgeres seksualitet og etiske problemstillinger forbundet hermed for personalet – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Den etiske analysemodel – hvad er det? – DKDK nyhedsbrev 4, 2013 

Det beundringsværdige arbejde – DKDK Medlemsblad, Vinter 2020

Etik som udgangspunkt for demensomsorg – Konferencerapport fra Årskursus 2019

Etisk dilemmaer på grænsen af vores sociale konventioner – Konferencerapport fra Årskursus 2019

Etiske dilemmaer – eksempler fra Etisk Råds arbejde om prioritering i sundhedsvæsnet og personlig medicin – Konferencerapport fra Årskursus 2019

Genoplivning af mennesker med demenssygdomme – et spørgsmål om værdighed og etik – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Hvis vi vil ulighed i sundhed/sygdomsforebyggelse bliver vi nødt til at behandle mennesker ulige! – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Lydmontage, livet med demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2014, s. 24 

Magt og afmagt i arbejdet med mennesker med demenssygdom – DKDK konferencerapport 2018 

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt – etiske dilemmaer i demensplejen – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Når etikken bliver synlig – identificering og håndtering af etiske dillemmaer i klinisk praksis – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Når etikken møder virkeligheden – etiske dilemmaer i praksis – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Når gode mennesker handler ondt – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Samtale med ældre – den etiske dimension i arbejdet med mennesker i sorg og krise – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Seksualitet og demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Seksualitet og demens – etisk og praktisk spørgsmål i hverdagen mellem personen med demens og personalet – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Spændingsfeltet mellem tavshed og tale – DKDK nyhedsbrev 4, 2013 

Teknologibiblioteket juridiske og etiske overvejelser – DKDK nyhedsbrev 4, 2013

F

H

I

J

K

L

Leder: Alle gode kræfter skal i spil – DKDK nyhedsbrev 1, 2011

Leder: Demens er fortsat på den nationale og kommunale dagsorden – DKDK Medlemsblad 3, 2018 

Leder: Demens og ensomhed – to tabuer vi fortsat skal arbejde for at få afskaffet – DKDK nyhedsbrev 1, 2015 

Leder: Demens på den nationale dagsorden – DKDK nyhedsbrev 1, 2016 

Leder: Demenskoordinatoren – specialist, nøgleperson, håndværker, ressourceperson! – DKDK nyhedsbrev 2, 2011

Leder: Demensområdet er tilgodeset – DKDK nyhedsbrev 4, 2014 

Leder: Det bliver en lang dans med COVID-19 – DKDK medlemsblad, efterår 2020

Leder: En meningsfuld hverdag – DKDK nyhedsbrev 2, 2014 

Leder: En ny kommunal virkelighed – DKDK nyhedsbrev 2, 2010 

Leder: Et nyt foreningsår, en ny regering og et nyhedsbrev i nye klæder – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Leder: Et travlt forår med ansøgninger og kompetenceudvikling – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Leder: Et år i coronaens greb – DKDK Medlemsblad vinter 2020

Leder: Fokus fra mange sider på borgere med demenssygdomme – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Leder: Fortæl gode historier som middel til at få styr på de dårlige – DKDK nyhedsbrev 1, 2014 

Leder: Foråret har været præget af stor aktivitet – DKDK nyhedsbrev 2, 2016       

Leder: Fremtidsønsker – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Leder: Fælles ansvar ud fra specifikke mål – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Leder: Garvet demensfaglig leder ny formand for DKDK – Medlemsblad efterår 2021

Leder: Handlingsplan for demens og plejehjemskommission –  DKDK nyhedsbrev 4, 2010

Leder: Hjemmehjælpskommission og Årskursus – DKDK nyhedsbrev 2, 2012 

Leder: Nu kommer alle puljerne! – DKDK nyhedsbrev 1, 2017

Leder: Ny handleplan for demens – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Leder: Ny ældreminister og ældreområdet tilbage til Socialministeriet – DKDK Medlemsblad forår 2021

Leder: Omsorg bør ikke være et særligt tilbud, men en tilgang – DKDK Medlemsblad forår 2022

Leder: Oplysning skaber sundhed – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 1

Leder: Rehabilitering også ved demens! – DKDK nyhedsbrev 4, 2012

Leder: Sammen bliver vi stærkere … – DKDK nyhedsbrev 4, 2013 

Leder: Sammen hver for sig – hvor længe? DKDK Medlemsblad, forår 2020

Leder: Servicetjek til demenskoordinatoren – DKDK nyhedsbrev 3, 2010 

Leder: Sporene er lagt ud for fremtidens demensindsats i regioner og kommuner – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Leder: Stigmatisering og optisk bedrag! – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Leder: Stiller vi de rigtige spørgsmål? – DKDK nyhedsbrev 1, 2012 

Leder: Udfordringer samt dårlige og gode nyheder – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Leder: tak for det 24. Årskursus – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Leder: tak for det 25. Årskursus – DKDK konferencerapport 2018 

Leder: Tak for sidst! – DKDK nyhedsbrev 3, 2016, s. 1

Leder: Tak for sidst! – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Leder: Vi skaber bedre liv for demensramte familier – DKDK nyhedsbrev 4, 2011, s. 1

Leder: Udfordringer på demensområdet 2010 – DKDK nyhedsbrev 1, 2010

Leder – DKDK medlemsblad 1, 2018 

Leder – DKDK medlemsblad 2, 2018 

Leder – DKDK medlemsblad, Forår 2019

M

N

Enhed for ældre og demens i Sundhedsstyrelsen – hvem er vi og hvad laver vi? – DKDK nyhedsbrev 1, 2016, s. 2-4

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2010

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2010

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2010

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2011

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2011

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Nyt fra socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2012 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2012

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2012 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2013

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2014 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2014 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2014 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2015 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Redskab til målrettet pleje af mennesker med en demenssygdom og BPSD – DKDK nyhedsbrev 4, 2015

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – Medlemsblad efterår 2021

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2017

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK medlemsblad 1, 2018 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK medlemsblad 2, 2018 

Nyt fra Styrelsen – DKDK Medlemsblad, Forår 2019

Nyt fra styrelsen – DKDK Medlemsblad, efterår 2020_

Nyt fra styrelsen – DKDK Medlemsblad, forår 2021

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK Medlemsblad 2, forår 2022

P

Afprøvning af Lifestyle redesign-metoden i Odense – at bevare et aktivt fritidsliv ved demens –  DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Aktivitetshuset Colstrup i Holstebro – motion for krop og hjerne – DKDK nyhedsbrev 1, 2014

At finde mening og betydning i tilværelsen gennem hverdagens fortællinger – DKDK nyhedsbrev 3, 2012, s. 12

Demens og aktiviteter gennem tiden – DKDK nyhedsbrev 2, 2014 

Demenskoordinatorer lærer butikkerne at tackle demens – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Dementia. En professionel forestilling om demens – set indefra – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Det gode samarbejde mellem demensklinik, gerontopsykiatrisk team/afsnit og demenskoordinatorer – eksempler fra praksis – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Er det misbrug eller demenssygdom? – DKDK nyhedsbrev 1, 2012

Familiefortællinger – Familiekrønike på livsplakat – DKDK nyhedsbrev 1, 2014

Fortælling fra Demenskoordinatorernes hverdag, Køge Kommunes Demensteam – DKDK Medlemsblad, Forår 2019 

Fortælling fra en demenskoordinators hverdag, Elsebeth Kjærgaard – DKDK Medlemsblad 3, 2018  

Fortælling fra en demenskoordinators hverdag, Tinna Klingberg – DKDK Medlemsblad 3, 2018

Fra praksis til ny viden – præsentation fa Demenscentrums praksisunivers – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Fra truet til udfordret – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Fra viden til praksis på demensområdet- hvordan? – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Fremtidens social- og sundhedsmedarbejdere – DKDK nyhedsbrev 3, 2011, s. 19-20

Frihytten – et alternativt tilbud til hjemmeboende borgere med demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Gudstjeneste med demen – DKDK nyhedsbrev 4, 2015

Hvordan skaber man mandehørm, når man er kvinde? – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Hvordan skabes der mere liv i ældre menneskers aftner og nætter? – DKDK nyhedsbrev 1, 2010

Kroppens sprog – overset potentiale i professionel praksis –  DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Læringsstile styrker selvtilliden – DKDK nyhedsbrev 4, 2012 

Når demens i en tidlig fase bliver en del af hverdagen – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Praksisnær uddannelse gør det nemmere at vejlede  – DKDK Medlemsblad, efterår 2020

Rejsefortælling fra Canada – DKDK Medlemsblad Forår 2020

Redskaber til minimering af antipsykotisk medicin – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Servicecheck i Esbjerg Kommune – DKDK nyhedsbrev 1, 2011 

Servicecheck i Lyngby-Taarbæk Kommune – DKDK nyhedsbrev 1, 2011

Validering i praksis – DKDK nyhedsbrev 2, 2012 

Apati: De pårørendes udfordring- DKDK Medlemsblad forår 2022

Formidling af viden til børn om demens – DKDK Konferencerapport fra Årsmøde 2019  

Candlelight dinners – et frivilligt hjerterum for demensramte og deres pårørende – DKDK nyhedsbrev 2, 2011

”Da vi blev dement(e)” – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Den demente, deres pårørende og deres stigma – DKDK Medlemsblad Forår 2020

En pårørendes forløb med Alzheimers – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Er positiv manipulation i orden? – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Frivillige hjælper demente og deres pårørende – DKDK nyhedsbrev 2, 2011

Gruppeforløb for børn og unge med en forælder med en demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 2, 2015

Hver fjerde flytter i plejebolig uden partner – DKDK Medlemsblad forår 2021

Jørgen brød tavsheden og fandt nye venskaber – DKDK nyhedsbrev 1, 2014

Kommunernes visioner på demensområdet – DKDK Medlemsblad, Forår 2019

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2014

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2014

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Når den demente ægtefælle flytter i plejebolig – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 10-11

Når hjernen visner – pårørendes liv med sygdommen frontotemporal demens – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Røde Kors vil styrke indsatsen overfor demensramte – DKDK nyhedsbrev 4, 2016 

Rådgivningsmodellen: Værdier i hverdagen – udsagn fra tidligt diagnosticerede borgere med demens og deres pårørende – DKDK nyhedsbrev 3, 2013, s. 8-9

Samvær med mennesker med demens – kursusforløb med pårørende – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Som sand mellem fingrene – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 8-9

Spørgeskema om pårørendes behov – DKDK Medlemsblad, Vinter 2020

Succes med strategisk inddragelse af pårørende – Pårørende er medskabere af demenshandleplan i Lyngby-Taarbæk Kommune – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Så stod jeg der med min røde madkasse, og min far havde glemt at hente mig – DKDK Medlemsblad Vinter 2019 

Sådan kommer man videre – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 12

Tid til at være ung – gruppeforløb for børn og unge med en forælder med demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

R

Alle siger, vi skal rehabilitere – men hvordan? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Borgere med demens kan også have glæde af en rehabiliterende indsats – DKDK nyhedsbrev 4, 2012 

Enhed for ældre og demens i Sundhedsstyrelsen – hvem er vi og hvad laver vi? – DKDK nyhedsbrev 1, 2016

Hvad er væsentligt i rehabiliteringsforløbet efter en erhvervet hjerneskade? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Kan vi rehabilitere alle ældre – herunder borgere med demens? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Model for koordination med borgeren i centrum – en Esbjerg-model – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Neuropsykologisk rehabilitering til patienter med demenssygdom –  DKDK nyhedsbrev 3, 2010

Ny hjemmeside om hverdagsrehabilitering – DKDK nyhedsbrev 4, 2012, s. 11

Nye regler på arbejdsmarkedet og alvorlig sygdom – DKDK nyhedsbrev 1, 2016 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2012

Rehabilitering af borgere med demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 3, 2011

Rehabilitering af borgere med demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Rehabilitering i relation til demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2015, s. 24-25 

Rehabilitering ved demens – hvornår, hvordan og hvorfor? – DKDK konferencerapport 2018 

Rehabilitering ved demens i let til moderat grad – DKDK Medlemsblad, vinter 2020

Rehabilitering ved demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 4, 2012 

Undervisning af personer med demens – DKDK medlemsblad 2, 2018 

Vi vil gerne motivere andre; men hvor meget må vi bestemme? – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

S

T

U

V

Y