Artikeldatabase

Her i artikeldatabasen kan du søge i artikler, som alle er bragt i DKDK’s nyhedsbreve/medlemsblade og konferencerapporter fra og med år 2010.

Artiklerne er udtryk for skribentens holdning og faglige ståsted på daværende tidspunkt, og de er ikke blevet opdateret fx i forbindelse med regelændringer eller den faglige udvikling.

Artiklerne er inddelt efter emner. Klik på et emne, find og klik på den relevante artikel, hvorefter du sendes videre artiklen.

A

Frie foredrag fra Årskusus 2019 – Konferencerapport fra Årskursus 2019

ADEX – træning af patienter med Alzheimers sygdom – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Aktiviteter, betydning og demens – når man bor i plejebolig – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Aktivitetshuset Colstrup i Holstebro – motion for krop og hjerne – DKDK nyhedsbrev 1, 2014 

Alle siger, vi skal rehabilitere – men hvordan? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Alzheimerforeningen tilbyder – DKDK nyhedsbrev 1, 2016, s. 19

Beretning om et ph.d. studie, der udforsker muligheder for deltagelse i sociale aktiviteter for plejehjemsbeboere med demens – DKDK Medlemsblad, Forår 2019

Besøgshunde på plejehjem – er det en god idé, og hvordan virker det? – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Bevæg og bevar dig målrettet sjov motion for familier med demens inde på livet – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Blandt blomsterduft og fuglekvidder, erfaringer med og ideer til brug af sansehaven – DKDK nyhedsbrev 2, 2012

Boganmeldese: Musik i øjeblikket – en håndbog om musik i ældreplejen – DKDK nyhedsbrev 2, 2012 

Candlelight dinners – et frivilligt hjerterum for demensramte og deres pårørende – DKDK nyhedsbrev 2, 2011  

DKDK tilbyder – DKDK nyhedsbrev 1, 2016

Erfaringer med træningstilbud til demensramte borgere – DKDK Medlemsblad, Forår 2019

Erindringsdans ©– at snakke med kroppen – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Foreningen ”Glad motion, Vejen” – DKDK nyhedsbrev 4, 2015

Fysisk træning/aktivitet og demens – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Gudstjeneste med demens – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Hverdagslivsmedarbejdere ved Demenscentrum Aarhus’ specialplejeboliger – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Hvis jeg lærte af de 100-årige – om aktiviteter – DKDK nyhedsbrev 2, 2014 

Hvordan skaber man mandehørm, når man er kvinde? – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Hvordan skabes der mere liv i ældre menneskers aftner og nætter? – DKDK nyhedsbrev 1, 2010

Motion, grin og sved på panden – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Motion, kultur, demens – DKDK nyhedsbrev 1, 2015 

Motion og bevægelse giver livskvalitet – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Musikterapi giver nye muligheder for kommunikation og kontakt med demente – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Møde mellem mennesker – på højskole med ensomme gamles værn – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Projekt Erindringsdans © for demente – DKDK nyhedsbrev 2, 2015

Sig ja til sociale tilbud – et klogt valg ved demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Stor succes med hunde på plejecentre – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Styrket indsats til demente og deres familier DKDK nyhedsbrev 2, 2016

”SVINGET” – Lemvig Kommune – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Sådan inkluderes mennesker med demens – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 4-5

Tre højskoler fandt frirum for demente – DKDK nyhedsbrev 1, 2014 

Vejen kommune tilbyder ”Sved på panden” Et motionstilbud til borgere med lettere hukommelsesproblemer – DKDK nyhedsbrev 2, 2015  

B

D

Behandling med antipsykotika til demente i Danmark – hvordan kan vi gøre det bedre? – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Demenskoordinatorer lærer butikkerne at tackle demens – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv – hvordan rummer vi forskellighed blandt de ældre? – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Demenstiltag i Varde Kommune – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Demensvenlig by og samfund – i Crawley og i Odense – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Demensvenlighed – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Den demente geriatriske patient – samordning af indsatsen for geriatriske patienter med demens –  DKDK nyhedsbrev 3, 2010 

Den fremtidige demensindsats – en stor kommunal udfordring – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Det demensvenlige syghus – en utopi eller en realistisk mulighed? – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Det samskabende arbejde for en demensvenlig kommune – Fra pårørende-sygdom til en samfundsopgave – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Et historisk tilbageblik i demensfeltet over 25 år – DKDK konferencerapport 2018 

God pleje er et fælles ansvar – demens og alkohol – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Hverdagslivsmedarbejdere ved Demenscentrum Aarhus’ specialplejeboliger – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Hvordan kan specialpædagogik hjælpe mennesker med demens? – DKDK nyhedsbrev 3, 2016, s. 5-6

Hvorfor tidlig indsats? – DKDK nyhedsbrev 3, 2013

Hvorledes går det med demensomsorgen i Danmark – DKDK nyhedsbrev 1, 2011 

Ingen skal gå gennem demens alene – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Kvalitetssikring af demensindsatsen – DKDK nyhedsbrev 3, 2011

Kvalitetssikring af plejecentre – hvad gør man i Tyskland? –  DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Lejring til demente med almindelige dyner – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Læringsstile styrker selvtilliden – DKDK nyhedsbrev 4, 2012

Mine visioner for fremtidens demensindsats – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Musik og sang som psykosocial indsats i demensomsorgen – DKDK konferencerapport 2018 

Nye undersøgelser – med demenskoordinatorerne som aktive deltagere – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2011

Nyt fra socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2012 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2015 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Når demens i en tidlig fase bliver en del af hverdagen – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Organiseringens betydning for demensindsatsen – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Psykologers bidrag til den tværfaglige demensindsats – skal din næste kollega være en psykolog? – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Redskaber til minimering af antipsykotisk medicin – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Rementia – en overset mulighed – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Røde Kors vil styrke indsatsen overfor demensramte – DKDK nyhedsbrev 4, 2016 

Socialpædagogers faglighed giver mennesker med demens øget livskvalitet – DKDK nyhedsbrev 1, 2016 

Stor succes med hunde på plejecentre – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Styrket indsats til demente og deres familier – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Succes med strategisk inddragelse af pårørende – Pårørende er medskabere af demenshandleplan i Lyngby-Taarbæk Kommune – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Sundhedsøkonomi i tidlig støtte ved demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Søvn og betingelserne for en god søvnkvalitet for borgere med demensdiagnoser – DKDK konferencerapport 2018 

Sådan inkluderes mennesker med demens – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 4-5

Tværfaglig indsats ved delir hos demente og svage ældre borgere – et projekt – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Udfordringer og muligheder i fremtidens demensindsats – DKDK nyhedsbrev 3, 2010 

Vision for en fremtidssikret demensindsats i Århus kommune, med fokus på konkrete initiativer –  DKDK nyhedsbrev 3, 2010

ACT – Acceptance and Commitment Therapy – et liv baseret på mening og accept – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Aktionslæring som vejen til organisatoriske forandringsaktiviteter – DKDK nyhedsbrev 2, 2016 

At manøvrere mellem ledelse, politikere og interessevaretagere – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Civilsamfundet – en medspiller og samarbejdspartner – DKDK konferencerapport 2018 

Demenskoordinatoren – en vigtig livline!!! – DKDK nyhedsbrev 4, 2016 

Demenskoordinatoren – mellem specialisten og håndværkeren –  DKDK nyhedsbrev 3, 2010 

Demenskoordinatoren – mellem specialisten og håndværkeren i Aarhus Kommune – DKDK nyhedsbrev 2, 2011 

Demenskoordinatorens personlige lederskab i forskellige relationer – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Demenskoordinatoren som ekspert og fascillitator – introduktion til dobbeltpositionsmodellen – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Dobbeltpositionsmodellen – hvordan bruger konsulenten de to positioner i praksis? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Et liv baseret på mening og accept – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Få hjælp til “den svære samtale” med de pårørende – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Har mennesker med demens en højere selvmordsrisiko? Eller påvirker sygdommen de kognitive færdigheder, således at det virker beskyttende mod selvmord? – DKDK nyhedsbrev 3, 2015

Helhedssyn i sociale sager er en kæmpe ambition. Kan det overhovedet lade sig gøre? – DKDK nyhedsbrev 3, 2015

Hvad er demenskoordinatorens rolle, når en person med udviklingshæmning muligvis har demens? – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Hvad skal demenskoordinatoren kunne for at skabe værdi? – hovedoplæg – DKDK konferencerapport 2018 

Hvad skal demenskoordinatoren kunne for at skabe værdi? – seminar – DKDK konferencerapport 2018 

Hvem bliver tabere, når der ikke er lige adgang til tilbud og ydelser, og hvad kan demenskoordinatorer gøre? (HOVEDOPLÆG) – DKDK nyhedsbrev 3, 2017 

Hvem bliver tabere, når der ikke er lige adgang til tilbud og ydelser, og hvad kan demenskoordinatorer gøre? (SEMINAR) – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Hvilke normer og rationaler udfordrer mødet med borgeren i dag – og i særlig grad den såkaldte ressourcesvage borger? – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Hvordan hjælper demenskoordinatoren nænsomt og etisk korrekt andre medarbejdere? – DKDK konferencerapport 2018 

Hvorfor tidlig indsats? – DKDK nyhedsbrev 3, 2013, s. 6-7

“Jeg har fortalt dem, hvad de skal. Hvorfor gør de ikke, hvad jeg siger”? – DKDK konferencerapport 2018 

Kend kerneopgaven – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Personligt lederskab i hverdagens samtaler – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Rehabilitering i relation til demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Samtalens betydning for Demenskoordinatorens Autorisation – DKDK nyhedsbrev 1, 2016 

Servicecheck i Lyngby-Taarbæk Kommune – DKDK nyhedsbrev 1, 2011 

Udfordringer og demenskoordinatorens rolle ved kombinationen af sygdommen ALS – amyotrofisk lateral skelerose og FTD – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Udfordringer og muligheder i fremtidens demensindsats – DKDK nyhedsbrev 3, 2010

Åbningstale – DKDK nyhesbrev 3, 2014 

E

Demente borgeres seksualitet og etiske problemstillinger forbundet hermed for personalet – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Den etiske analysemodel – hvad er det? – DKDK nyhedsbrev 4, 2013 

Det beundringsværdige arbejde – DKDK Medlemsblad, Vinter 2020

Etik som udgangspunkt for demensomsorg – Konferencerapport fra Årskursus 2019

Etisk dilemmaer på grænsen af vores sociale konventioner – Konferencerapport fra Årskursus 2019

Etiske dilemmaer – eksempler fra Etisk Råds arbejde om prioritering i sundhedsvæsnet og personlig medicin – Konferencerapport fra Årskursus 2019

Genoplivning af mennesker med demenssygdomme – et spørgsmål om værdighed og etik – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Hvis vi vil ulighed i sundhed/sygdomsforebyggelse bliver vi nødt til at behandle mennesker ulige! – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Lydmontage, livet med demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2014, s. 24 

Magt og afmagt i arbejdet med mennesker med demenssygdom – DKDK konferencerapport 2018 

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt – etiske dilemmaer i demensplejen – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Når etikken bliver synlig – identificering og håndtering af etiske dillemmaer i klinisk praksis – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Når etikken møder virkeligheden – etiske dilemmaer i praksis – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Når gode mennesker handler ondt – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Samtale med ældre – den etiske dimension i arbejdet med mennesker i sorg og krise – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Seksualitet og demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Seksualitet og demens – etisk og praktisk spørgsmål i hverdagen mellem personen med demens og personalet – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Spændingsfeltet mellem tavshed og tale – DKDK nyhedsbrev 4, 2013 

Teknologibiblioteket juridiske og etiske overvejelser – DKDK nyhedsbrev 4, 2013

F

H

I

J

K

L

Leder: Alle gode kræfter skal i spil – DKDK nyhedsbrev 1, 2011

Leder: Demens er fortsat på den nationale og kommunale dagsorden – DKDK Medlemsblad 3, 2018 

Leder: Demens og ensomhed – to tabuer vi fortsat skal arbejde for at få afskaffet – DKDK nyhedsbrev 1, 2015 

Leder: Demens på den nationale dagsorden – DKDK nyhedsbrev 1, 2016 

Leder: Demenskoordinatoren – specialist, nøgleperson, håndværker, ressourceperson! – DKDK nyhedsbrev 2, 2011

Leder: Demensområdet er tilgodeset – DKDK nyhedsbrev 4, 2014 

Leder: Det bliver en lang dans med COVID-19 – DKDK medlemsblad, efterår 2020

Leder: En meningsfuld hverdag – DKDK nyhedsbrev 2, 2014 

Leder: En ny kommunal virkelighed – DKDK nyhedsbrev 2, 2010 

Leder: Et nyt foreningsår, en ny regering og et nyhedsbrev i nye klæder – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Leder: Et travlt forår med ansøgninger og kompetenceudvikling – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Leder: Et år i coronaens greb – DKDK Medlemsblad vinter 2020

Leder: Fokus fra mange sider på borgere med demenssygdomme – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Leder: Fortæl gode historier som middel til at få styr på de dårlige – DKDK nyhedsbrev 1, 2014 

Leder: Foråret har været præget af stor aktivitet – DKDK nyhedsbrev 2, 2016       

Leder: Fremtidsønsker – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Leder: Fælles ansvar ud fra specifikke mål – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Leder: Garvet demensfaglig leder ny formand for DKDK – Medlemsblad efterår 2021

Leder: Handlingsplan for demens og plejehjemskommission –  DKDK nyhedsbrev 4, 2010

Leder: Hjemmehjælpskommission og Årskursus – DKDK nyhedsbrev 2, 2012 

Leder: Nu kommer alle puljerne! – DKDK nyhedsbrev 1, 2017

Leder: Ny handleplan for demens – DKDK nyhedsbrev 4, 2015 

Leder: Ny ældreminister og ældreområdet tilbage til Socialministeriet – DKDK Medlemsblad forår 2021

Leder: Omsorg bør ikke være et særligt tilbud, men en tilgang – DKDK Medlemsblad forår 2022

Leder: Oplysning skaber sundhed – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 1

Leder: Rehabilitering også ved demens! – DKDK nyhedsbrev 4, 2012

Leder: Sammen bliver vi stærkere … – DKDK nyhedsbrev 4, 2013 

Leder: Sammen hver for sig – hvor længe? DKDK Medlemsblad, forår 2020

Leder: Servicetjek til demenskoordinatoren – DKDK nyhedsbrev 3, 2010 

Leder: Sporene er lagt ud for fremtidens demensindsats i regioner og kommuner – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Leder: Stigmatisering og optisk bedrag! – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Leder: Stiller vi de rigtige spørgsmål? – DKDK nyhedsbrev 1, 2012 

Leder: Udfordringer samt dårlige og gode nyheder – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Leder: tak for det 24. Årskursus – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Leder: tak for det 25. Årskursus – DKDK konferencerapport 2018 

Leder: Tak for sidst! – DKDK nyhedsbrev 3, 2016, s. 1

Leder: Tak for sidst! – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Leder: Vi skaber bedre liv for demensramte familier – DKDK nyhedsbrev 4, 2011, s. 1

Leder: Udfordringer på demensområdet 2010 – DKDK nyhedsbrev 1, 2010

Leder – DKDK medlemsblad 1, 2018 

Leder – DKDK medlemsblad 2, 2018 

Leder – DKDK medlemsblad, Forår 2019

M

N

Enhed for ældre og demens i Sundhedsstyrelsen – hvem er vi og hvad laver vi? – DKDK nyhedsbrev 1, 2016, s. 2-4

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2010

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2010

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2010

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2011

Nyt fra Servicestyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2011

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2011

Nyt fra socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2012 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2012

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2012 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2013

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2014 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2014 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2014 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2015 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Redskab til målrettet pleje af mennesker med en demenssygdom og BPSD – DKDK nyhedsbrev 4, 2015

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – Medlemsblad efterår 2021

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2017

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK medlemsblad 1, 2018 

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK medlemsblad 2, 2018 

Nyt fra Styrelsen – DKDK Medlemsblad, Forår 2019

Nyt fra styrelsen – DKDK Medlemsblad, efterår 2020_

Nyt fra styrelsen – DKDK Medlemsblad, forår 2021

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK Medlemsblad 2, forår 2022

P

Afprøvning af Lifestyle redesign-metoden i Odense – at bevare et aktivt fritidsliv ved demens –  DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Aktivitetshuset Colstrup i Holstebro – motion for krop og hjerne – DKDK nyhedsbrev 1, 2014

At finde mening og betydning i tilværelsen gennem hverdagens fortællinger – DKDK nyhedsbrev 3, 2012, s. 12

Demens og aktiviteter gennem tiden – DKDK nyhedsbrev 2, 2014 

Demenskoordinatorer lærer butikkerne at tackle demens – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Dementia. En professionel forestilling om demens – set indefra – DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Det gode samarbejde mellem demensklinik, gerontopsykiatrisk team/afsnit og demenskoordinatorer – eksempler fra praksis – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Er det misbrug eller demenssygdom? – DKDK nyhedsbrev 1, 2012

Familiefortællinger – Familiekrønike på livsplakat – DKDK nyhedsbrev 1, 2014

Fortælling fra Demenskoordinatorernes hverdag, Køge Kommunes Demensteam – DKDK Medlemsblad, Forår 2019 

Fortælling fra en demenskoordinators hverdag, Elsebeth Kjærgaard – DKDK Medlemsblad 3, 2018  

Fortælling fra en demenskoordinators hverdag, Tinna Klingberg – DKDK Medlemsblad 3, 2018

Fra praksis til ny viden – præsentation fa Demenscentrums praksisunivers – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Fra truet til udfordret – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Fra viden til praksis på demensområdet- hvordan? – DKDK nyhedsbrev 3, 2012 

Fremtidens social- og sundhedsmedarbejdere – DKDK nyhedsbrev 3, 2011, s. 19-20

Frihytten – et alternativt tilbud til hjemmeboende borgere med demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 2, 2015 

Gudstjeneste med demen – DKDK nyhedsbrev 4, 2015

Hvordan skaber man mandehørm, når man er kvinde? – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Hvordan skabes der mere liv i ældre menneskers aftner og nætter? – DKDK nyhedsbrev 1, 2010

Kroppens sprog – overset potentiale i professionel praksis –  DKDK nyhedsbrev 3, 2013 

Læringsstile styrker selvtilliden – DKDK nyhedsbrev 4, 2012 

Når demens i en tidlig fase bliver en del af hverdagen – DKDK nyhedsbrev 3, 2017

Praksisnær uddannelse gør det nemmere at vejlede  – DKDK Medlemsblad, efterår 2020

Rejsefortælling fra Canada – DKDK Medlemsblad Forår 2020

Redskaber til minimering af antipsykotisk medicin – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

Servicecheck i Esbjerg Kommune – DKDK nyhedsbrev 1, 2011 

Servicecheck i Lyngby-Taarbæk Kommune – DKDK nyhedsbrev 1, 2011

Validering i praksis – DKDK nyhedsbrev 2, 2012 

Apati: De pårørendes udfordring- DKDK Medlemsblad forår 2022

Formidling af viden til børn om demens – DKDK Konferencerapport fra Årsmøde 2019  

Candlelight dinners – et frivilligt hjerterum for demensramte og deres pårørende – DKDK nyhedsbrev 2, 2011

”Da vi blev dement(e)” – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Den demente, deres pårørende og deres stigma – DKDK Medlemsblad Forår 2020

En pårørendes forløb med Alzheimers – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Er positiv manipulation i orden? – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Frivillige hjælper demente og deres pårørende – DKDK nyhedsbrev 2, 2011

Gruppeforløb for børn og unge med en forælder med en demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 2, 2015

Hver fjerde flytter i plejebolig uden partner – DKDK Medlemsblad forår 2021

Jørgen brød tavsheden og fandt nye venskaber – DKDK nyhedsbrev 1, 2014

Kommunernes visioner på demensområdet – DKDK Medlemsblad, Forår 2019

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 1, 2014

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2014

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2016

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 4, 2016

Når den demente ægtefælle flytter i plejebolig – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 10-11

Når hjernen visner – pårørendes liv med sygdommen frontotemporal demens – DKDK Medlemsblad Vinter 2019

Røde Kors vil styrke indsatsen overfor demensramte – DKDK nyhedsbrev 4, 2016 

Rådgivningsmodellen: Værdier i hverdagen – udsagn fra tidligt diagnosticerede borgere med demens og deres pårørende – DKDK nyhedsbrev 3, 2013, s. 8-9

Samvær med mennesker med demens – kursusforløb med pårørende – DKDK nyhedsbrev 3, 2015 

Som sand mellem fingrene – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 8-9

Spørgeskema om pårørendes behov – DKDK Medlemsblad, Vinter 2020

Succes med strategisk inddragelse af pårørende – Pårørende er medskabere af demenshandleplan i Lyngby-Taarbæk Kommune – DKDK nyhedsbrev 2, 2017

Så stod jeg der med min røde madkasse, og min far havde glemt at hente mig – DKDK Medlemsblad Vinter 2019 

Sådan kommer man videre – DKDK nyhedsbrev 1+2, 2013, s. 12

Tid til at være ung – gruppeforløb for børn og unge med en forælder med demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

R

Alle siger, vi skal rehabilitere – men hvordan? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Borgere med demens kan også have glæde af en rehabiliterende indsats – DKDK nyhedsbrev 4, 2012 

Enhed for ældre og demens i Sundhedsstyrelsen – hvem er vi og hvad laver vi? – DKDK nyhedsbrev 1, 2016

Hvad er væsentligt i rehabiliteringsforløbet efter en erhvervet hjerneskade? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Kan vi rehabilitere alle ældre – herunder borgere med demens? – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Model for koordination med borgeren i centrum – en Esbjerg-model – DKDK nyhedsbrev 3, 2014 

Neuropsykologisk rehabilitering til patienter med demenssygdom –  DKDK nyhedsbrev 3, 2010

Ny hjemmeside om hverdagsrehabilitering – DKDK nyhedsbrev 4, 2012, s. 11

Nye regler på arbejdsmarkedet og alvorlig sygdom – DKDK nyhedsbrev 1, 2016 

Nyt fra Socialstyrelsen – DKDK nyhedsbrev 2, 2012

Rehabilitering af borgere med demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 3, 2011

Rehabilitering af borgere med demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 3, 2011 

Rehabilitering i relation til demens – DKDK nyhedsbrev 3, 2015, s. 24-25 

Rehabilitering ved demens – hvornår, hvordan og hvorfor? – DKDK konferencerapport 2018 

Rehabilitering ved demens i let til moderat grad – DKDK Medlemsblad, vinter 2020

Rehabilitering ved demenssygdom – DKDK nyhedsbrev 4, 2012 

Undervisning af personer med demens – DKDK medlemsblad 2, 2018 

Vi vil gerne motivere andre; men hvor meget må vi bestemme? – DKDK nyhedsbrev 3, 2016

S

T

U

V

Y