DKDK er i beretningsåret 2021-22 repræsenteret i følgende bevægelser, arbejds-, følge- og referencegrupper

DKDK har mange gode samarbejdsrelationer og gennem dette arbejde, håber vi at kunne gøre det endnu bedre at leve med en demens sygdom i familien.

Vi har først og fremmest et godt samarbejde med Danske Ældreråd og SUFO gennem vores fælles sekretariat. Vi har derudover et godt samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens, hvor vi mødes til netværksmøder og har flere uformelle samtaler. Vi er ligeledes i tæt kontakt med Alzheimerforeningen i forskellige fora, hvor vi mødes og har en positiv dialog.

Arbejds-, følge- og referencegrupper

DKDK inviteres til at deltage i følge- og referencegrupper – ikke mindst i Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. DKDK har i beretningsperioden deltaget i følgende:

  • Folkebevægelsen for et demensvenligt samfund – ved Betina Jørgensen
  • Følgegruppe for udmøntning af demenshandleplanen 2020-2025 ved Gitte Kirkegaard

  • Følgegruppe for udviklingshæmmede og demens – ved Jannie Sternberg og Elsebeth Kjærsgaard

  • Årets demenspris – den faglige jury – ved Gitte Kirkegaard

  • Følgegruppe for vurdering af velfærdsteknologi – ved Tinna Klingberg

Bestyrelsen får jævnligt henvendelser om at indgå i forskellige fora som f.eks. Demensalliancen, Partnerskab mod ensomhed m.fl.

DKDK har i juni måned deltaget i første møde i Demensforum, som er en del af Demensalliancen.

DKDK deltager ligeledes i Partnerskab mod ensomhed og er med i Advisory board for Parkinson-foreningen.

DKDK har i samarbejde med Erfarne bilister udbudt to webinarer om ældre bilister til vores medlemmer.