DKDK er i beretningsåret 2018-19 repræsenteret i følgende bevægelser, arbejds-, følge- og referencegrupper

Siden Demenshandlingsplanen blev udmeldt og diverse arbejds-, følge- og referencegrupper blev nedsat af Sundhedsstyrelsen, har arbejdsbelastningen for bestyrelsens medlemmer været stor. DKDK har været inviteret med i alle relevante grupper, hvilket viser, at DKDK er en organisation, der regnes med – ikke mindst da vi har en stor tidssvarende praksisviden. WHO har f.eks. lavet en film om kompleksiteten i en sygeplejerskes hverdag, hvor Jannie Sternberg, DKDKs bestyrelse, fortæller om sit arbejde som demenskoordinator i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje, find videoen her.

Det mærkes, at arbejdet i hovedparten af disse grupper i løbet af indeværende beretnings-år er afsluttet. Arbejdet i grupper omkring NKR har ikke mindst været en stor opgave for de af bestyrelsens medlemmer, som har repræsenteret DKDK.

DKDK har fortsat repræsentanter i følgende:

 • Tine Johansen er DKDK’s repræsentant i Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.
 • Lone Vasegaard er DKDK’s repræsentant i følgende fora/grupper:
  • medlem af ekspertpanel for projektet Demens og rehabilitering, PAVI.
  • følgegruppen vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025, hvor der nu kun er planlagt et afsluttende møde.
  • medlem af den faglige jury vedrørende uddeling af Årets Demenspris.

I demenshandlingsplanen er der kun afsat penge til uddeling af prisen til og med 2019, så det er endnu uvist om uddeling af Årets Demenspris videreføres.

Lone Vasegaard har i indeværende år tillige repræsenteret DKDK i en arbejdsgruppe, under Styrelsen for patientsikkerhed. Gruppen har udarbejdet en film målrettet pårørende om nedbringelse af brugen af antipsykotika.

Demenskoordinatorerne nævnes specifikt i denne film. Find filmen her.

 

DKDK er i beretningsåret 2017-18 repræsenteret i følgende bevægelser, arbejds-, følge- og referencegrupper

Også 2017 og 2018 var arbejdsomme og aktive år for både bestyrelse og sekretariat.
Vi kunne mærke de mange opgaver som følge af demenshandlingsplanen og flere henvendelser om samarbejde:

 • Tine Johansen er DKDK’s repræsentant i Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.
 • Elsebeth Kjærgaard er DKDK’s repræsentant i arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser for personer med demens
 • Tinna Klingberg er DKDK’s repræsentant i referencegruppen for håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet.
 • Gitte Kirkegaard er DKDK’s repræsentant i den arbejdsgruppe, der arbejder med Nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens.
 • Lone Vasegaard er DKDK’s repræsentant i følgende: – følgegruppen vedr. udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025, – arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitiv impairement og demens – medlem af den faglige jury vedrørende uddeling af Årets Demenspris.