Om henriette sonne

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far henriette sonne has created 11 blog entries.

Årets Demenskoordinator 2013

 Vibeke Tang Larsen er Årets DemensKoordinator 2013 Vibeke Tang Larsen er Årets Demenskoordinator 2013 Demenskoordinator i Nyborg Kommune Vibeke Tang Larsen blev kåret som Årets Demenskoordinator 2013. Prisoverrækkelsen fandt sted under overværelse af over 400 demenskoordinatorer i forbindelse med DemensKoordinatorerne i DanmarKs Årskursus på Nyborg Strand om aftenen den 18. september. Vibeke Tang Larsen er indstillet til prisen af kolleger, og i deres begrundelse følger en meget stor buket rosende ord om hende og hendes indsats på demensområdet. Hun har blandt andet været med til at starte en pårørendeskole, netværksgrupper for pårørende og en demenscafé i samarbejde med Ældre Sagen. Hun har også blik for, hvor vigtig fagligheden er blandt personalet, som møder mennesker med demens. Derfor har hun kæmpet for, at elever fra sundhedsfaglige uddannelser modtager demensundervisning i deres praktiktid i Nyborg Kommune, for temadage for sygeplejersker, ligesom hun har implementeret Marta Meo-metoden er i kommunen. Det var en beskeden og meget overrasket Vibeke Tang Larsen, som gik på scenen og blev hyldet med stående applaus. Hun siger: "Jeg har så mange gode kolleger, og uden dem var jeg ingenting. De er altid positive og med på idéer. Så prisen er lige så meget til dem." Det kollegiale sammenhold skinner tydeligt igennem. En kollega siger om hende: "Vibeke er en stor inspiration for os alle, og hun har en god evne til at blive på jorden. Selv om hun nu skal være leder af en ny afdeling, har hun valgt at bibeholde demenskoordinatorfunktionen hos fem borgere - for stadig at have ”fingrene i bolledejen.” Det er faktisk ikke første gang, at Vibeke Tang Larsen modtager en pris for sit arbejde. Som drivkraft bag et enormt og meget anerkendt frivilligkorps har hun og kollegerne [...]

Årets demenskoordinator 2012

 Jytte Hansen er Årets demenskoordinator 2012 Jytte Larsen er Årets Demenskoordinator 2012 Ved DemensKoordinatorer i DanmarKs (DKDK) Årskursus på Hotel Nyborg Strand blev årets Demenskoordinator onsdag aften kåret for tiende gang. Prisen går til en eller flere demenskoordinatorer, der yder en særlig indsats på demensområdet. Demenskoordinatorer Jytte Hansen fik prisen som en anerkendelse for sin mangeårige og utrættelige indsats i Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. En indsats, der af kolleger betegnes som ekstraordinær ikke mindst i forbindelse med indførelse af den demensstrategi, der involverer alle medarbejdere i Københavns Kommune. Kollegerne skriver om Jytte Hansen: "Vi oplever, at Jytte gør en forskel – både hos den enkelte borger, på det enkelte plejehjem, men også på centralt niveau. Jytte er en garant for, at vi aldrig glemmer, hvem der er i centrum for vores arbejde, nemlig borgeren. Hun holder vores ben på jorden, udfordrer os på vore fagligheder og er et solidt talerør for både borgere og enheder i kommunen. Både hendes personlige engagement, menneskekundskab og høje faglighed er derfor en stor styrke i en kæmpe forvaltning som vores. Vi synes alle, at Jytte en fantastisk kollega, som gerne deler egne og lytter til andres udfordringer om at være professionel på demensområdet. Demens er, trods en positiv udvikling de seneste år, stadig et praksisfelt, hvor vi som professionelle har særligt brug for at kunne støtte hinanden. Fordi Jytte er så personligt engageret i sin faglige og professionelle kunnen, bidrager hun altid til at skabe en fælles oplevelse af, at vi sammen kan gøre den vigtige forskel, hvor det hele ”nytter noget”, og at det netop er afgørende for den positive udvikling". Jytte Hansen har gennem årene fået etableret pårørendegrupper, deltaget i et utal af projektgrupper [...]

Årets demenskoordinator 2011

Bente Lauridsen er årets demenskoordinator 2011 Årets demenskoordinator 2011 Ved DemensKoordinatorer i DanmarKs (DKDK) årskursus på Hotel Nyborg Strand kåredes årets Demenskoordinator for niende gang onsdag d. 7. september. Prisen går til et medlem, som har ydet en særlig indsats inden for demensområdet. Indstillingen til Årets Demenskoordinator kan komme fra kolleger eller leder. Årets Demenskoordinator 2011 går til en medarbejder, der er indstillet af sin nærmeste leder. I anerkendelse af Bente Lauridsens særlige evne og vilje til at få nye ting til at lykkes, kåredes hun som årets Demenskoordinator 2011. Bente blev hyldet af knap 300 kolleger samlet til Årsmøde. I tildelingen af prisen som årets Demenskoordinator har bestyrelsen i DKDK lagt vægt på, at Bente Lauridsen: - i 2007 var medvirkende til, at Albertslund kommune fik oprettet en to-årig projektstilling som Demenskonsulent, fik sikret økonomiske midler til stillingen og selv sprang ind i funktionen. - i 2009 sikrede, at projektstillingen blev en varig stilling – og havde modet til at tro på, at det skulle lykkes –, således at borgere i Albertslund kommune varigt kan nyde godt af den fagekspertise, det er at have en demenskonsulent til sin rådighed. - af sin leder beskrives som et sikkert anker for den demensramte familie, samt gennem sin indsats har tjent sin egen løn ind mange gange. En medarbejder der evner at få ting til at ske og sikre varige forbedringer til gavn for borgernes velfærd. - sørger for, at medarbejdere sikres et højt uddannelsesniveau, således at de generelle personalekompetencer hos alle ansatte er øget. - har igangsat rådgivning, undervisning og netværk for pårørende og borgere med demenssygdom, samt udarbejdet informationsmateriale på flere sprog til kommunens mange borgere - har en ganske særlig evne til [...]

Årets demenskoordinator 2010

Karen Tannebæk er Årets demenskoordinator 2010 Karen Tannebæk er Årets demenskoordinator 2010 Ved DemensKoordinatorerne i DanmarKs (DKDK) årskursus på Hotel Nyborg Strand blev årets Demenskoordinator kåret for ottende gang. Prisen som årets Demenskoordinator gik i år til et medlem som har ydet en særlig indsats inden for demensområdet. I anerkendelse af Karens Tannebæks enestående indsats, i forbindelse med hendes mangeårige arbejde som DemensKoordinator inden for demensområdet i Ballerup kommune, blev hun kåret som årets Demenskoordinator 2010. DKDK har modtaget flere indstillinger til kandidater som årets demenskoordinator, men DKDKs bestyrelse har i udvælgelsen af årets Demenskoordinator lagt særlig vægt på, at Karen Tannebæk har formået at gøre demens til et af de væsentligste indsatsområder inden for ældreplejen i Ballerup kommune. Dette har hun formået trods de betydelige økonomiske udfordringer kommunen har stået over for, og står over for i de kommende år. I tildelingen af prisen som årets Demenskoordinator har bestyrelsen endvidere lagt vægt på, at Karen Tannebæk: - Som ansat i en helt ny funktion, gennem de seneste 11 år har formået at gøre demens til ét af de store indsatsområder indenfor Ældreplejen i kommunen. - Omsætter sin viden til udvikling og realiteter, altid med respekt for den svage borger. Det gennemgående træk i Karens arbejde er kvalitet og faglighed. Karen har en empatisk evne til at samarbejde og skabe forståelse blandt andre faggrupper. Desuden har Karen en solid strategisk vedholdenhed. Dette er absolut en fordel til at skabe kvalitetsudvikling inden for demensområdet - også i sparetider. - Gennem sin ansættelse har Karen arbejdet med flere projekter. Karen har bl.a. dokumenteret behovet for en afdeling for borgere med demens med særlig udadreagerende adfærd. Denne afdeling er i dag særdeles velfungerende. - Har dokumenteret behovet [...]

Årets demenskoordinator 2009

Addi Wissing Nikolajsen, Hanne Christensen og Marianne Lorentzen er Årets demenskoordinatorer 2009. Årets demenskoordinatorer 2009. Ved DemensKoordinatorerne i DanmarKs (DKDK) Årskursus på Hotel Nyborg Strand blev Årets Demenskoordinator kåret for syvende. Prisen går til nogle medlemmer, der har ydet en særligindsats på demensområdet. I år gik prisen til Addi Wissing Nikolajsen, Hanne Christensen og Marianne Lorentzen. I anerkendelse af jeres indsats indenfor demensarbejdet kåres I hermed som årets demenskoordinator 2009. I har ydet en enestående indsats i forbindelse med projektet ”Forbedring af dementes vilkår i Varde Kommune”. Addi Wissing Nikolajsen, Hanne Christensen og Marianne Lorentzen har været nogle af drivkræfterne bag det succesfulde projekt i Varde kommune. Projektet forløb fra november 2007 og blev afsluttet ultimo 2008. Projektet har båret præg af stor alsidighed indenfor forbedringen af dementes vilkår i kommunen, som også andre kommuner kan få stor gavn af. Projektet har formået at: – støtte plejepersonalets pædagogiske kompetencer – udvikle sociale og faglige aktiviteter – forbedre kommunikation med pårørende – give fælles forståelsesramme mellem pårørende og personale. Af projektet er der bl.a. udsprunget en demenscafé for pårørende til demente samt bogen: ”Jeg har lyst til at fortælle dig noget… min livshistorie”. Ane Eckermann, Formand for DemensKoordinatorerne i DanmarK 8. september 2009

Årets demenskoordinator 2008

Kirsten Ryssing er Årets demenskoordinator 2008 Kirsten Ryssing er Årets demenskoordinator 2008 Ved DemensKoordinatorerne i DanmarKs (DKDK) Årskursus på Hotel Nyborg Strand blev Årets Demenskoordinator onsdag aften kåret for sjette gang. Prisen går til et medlem, der har ydet en særlig indsats på demensområdet. I år gik prisen til Kirsten Ryssing. Kirsten Ryssing har igennem sin to-årige ansættelse som demenskoordinator i Lyngby-Tårbæk kommune ydet en ekstraordinær indsats i hverdagen for alle, der er i berøring med demens; patienter, pårørende, frivillige og personale. I indstillingen fra de seks andre demenskoordinatorer i kommunen står bl.a.: ”Kirsten har en arbejdsiver uden lige, hun er meget målrettet i sit arbejde, og det er tydeligt mærkbart, at kendskabet og viden om demens er øget betydeligt i kommunen.” Blandt Kirstens Ryssings mange initiativer kan nævnes: En pjece om demenskoordinatorer og deres arbejde er udgivet og uddelt bredt Der er rejst penge fra ”Puljen til udvikling af bedre ældrepleje” til projektet: ” Implementering af nye psykosociale metoder, der kan forbedre hverdagen for ældre borgere med demens/hukommelsessvækkelse og deres pårørende” Iværksættelse af undervisning om demens i kommunen, af fast personale, afløsere, servicefolk som chauffører, viceværter, frivillige m.m. Opstart af et demenscenter, der bl.a. skal yde rådgivning og støtte til mennesker med demens og deres pårørende samt til fagpersoner

Årets DemensKoordinator 2007

Hanna Frühstück og Jana Due Nielsen er Årets DemensKoordinatorer 2007 Årets DemensKoordinatorer 2007 På DemensKoordinatorernes Årskursus 2007 blev Årets Demenskoordinator valgt. Prisen gik i år til to DemensKoordinatorer, som deles om prisen, social- og sundhedshjælper Hanna Frühstück og ergoterapeut Jana Due Nielsen. Den dynamiske duo fra Århus er indstillet på baggrund af deres energiske arbejde på og med Demens Caféen, der er et anonymt oplysnings-, rådgivnings-, samværs- og støttecenter for mennesker med demens i tidligt stadie og deres nærmeste. I begrundelsen af valget nævnes, at: ”Hanna og Jana suger projekter til sig og har hele tiden gang i udvikling af viden og udvidelse af tilbudene” og ”de har begge meget stor bevidsthed om og klare holdninger til, hvordan Caféen virker på de mennesker, som kommer der. Grundlaget for deres arbejde er, at det er brugerne, der skal bestemme, hvad her skal foregå.” Igennem deres arbejde har de to prisvindere ikke blot ydet en stor indsats over for Demens Caféens brugere. De har også formået at sætte deres fingeraftryk på Århus Kommunes demenspolitik, blandt andet ved at medvirke til at nedbryde det tabuiserede billede af, at mennesker med demens er gamle, bor på plejehjem og ingenting kan.

Årets DemensKoordinator 2006

 Lena Baumgård er Årets DemensKoordinator 2006. Årets demenskoordinator 2006 I anerkendelse af din indsats indenfor demensarbejdet kåres Lena Baumgård  hermed som årets demenskoordinator 2006. Lena har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med projektet: ”Glem ikke…” Et projekt med tre års intensivt arbejde, som har været med til at forbedre forholdene for demente indbyggere og deres pårørende i Ikast Kommune. Projektet blev i høj grad gennemført grundet hendes store engagement, som også kendetegner Lenas arbejde i hverdagen. Hun giver altid plads for andres meninger, men også i høj grad udtryk for egne standarder for god demenspleje. Med en sprudlende og energisk facon er hun i stand til at vende en problematisk situation til en faglig udfordring. Lena er en motiverende og aldrig svigtende, synlig drivkraft i at skabe resultater, som andre på demensområdet efterfølgende kan få gavn af. Efter projektets afslutning, arbejder Lena ufortrødent med at videreføre projektets erfaringer til den nye Ikast- Brande Kommune.

Årets DemensKoordinator 2005

 Grethe Thesbjerg er Årets DemensKoordinator 2005. I anerkendelse af hendes mangeårige indsats indenfor demensarbejdet i Kolding Kommune kåres Grethe Thesbjerg som årets DemensKoordinator 2005 Som pioner på demensområdet har hun kæmpet for politisk bevågenhed i forhold til demente borgere og deres pårørende. Hun har virket som en utrættelig inspirator og igangsætter og derved medvirket til etablering af en bred vifte af tilbud til demente og pårørende. Tilbud som i dag er anerkendte og velfungerende. Endelig har Grethe Thesbjerg været katalysator i forhold til etablering af demenskonsulentordningen i Kolding Kommune. Dette har betydet, at demensindsatsen er individuel, fleksibel, helhedspræget og af høj kvalitet. En netop udgivet evalueringsrapport af demenskonsulentordningen i Kolding kommune synliggør på fornemmeste vis vigtigheden af en koordineret indsats i kommunerne omkring demente borgere og deres pårørende, både menneskeligt og i forhold til de økonomiske ressourcer. Resultatet af hendes indsats kan derved få en afsmittende effekt til landets øvrige kommuner og være til inspiration og støtte for andre demenskoordinatorer i deres daglige virke.

Årets DemensKoordinator 2004

Lene Mosegaard er Årets DemensKoordinator 2004. Demenskoordinator Lene Mosegaard kåredes i anerkendelse af hendes indsats inden for demensarbejdet som årets DemensKoordinator i 2004. Lene Mosegaard har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med projektet: "Klovnen som kommunikationsmetode - Der kom en rød næse forbi." Hun har i dette projekt har udviklet en anderledes kommunikationsmetode til praktikere på demensområdet. Hun er gået nye veje, ved at hente inspiration fra hospitalssektoren med hospitalsklovnen på børneafdelingen. Projektet har vist, hvordan kropssprog og betoning på en ny måde kan bruges til kommunikation med svært demente. Med dette projekt har Lone Mosegaard taget hul på en af de sværeste opgaver, nemlig at arbejde med medarbejdernes grænser for, hvordan de vil bruge sig selv i demensplejen.Lene Mosegaards arbejdsmetode kan i fremtiden være med til at forebygge vanskelige situationer og dermed også anvendelse af magt.

Go to Top