Ved DemensKoordinatorer i DanmarKs (DKDK) årskursus på Hotel Nyborg Strand kåredes årets Demenskoordinator for niende gang onsdag d. 7. september 2011.

Prisen går til et medlem, som har ydet en særlig indsats inden for demensområdet. Indstillingen til Årets Demenskoordinator kan komme fra kolleger eller leder. Årets Demenskoordinator 2011 går til en medarbejder, der er indstillet af sin nærmeste leder.

I anerkendelse af Bente Lauridsens særlige evne og vilje til at få nye ting til at lykkes, kåredes hun som årets Demenskoordinator 2011.

Bente blev hyldet af knap 300 kolleger samlet til Årsmøde.

I tildelingen af prisen som årets Demenskoordinator har bestyrelsen i DKDK lagt vægt på, at Bente Lauridsen:

– i 2007 var medvirkende til, at Albertslund kommune fik oprettet en to-årig projektstilling som Demenskonsulent, fik sikret økonomiske midler til stillingen og selv sprang ind i funktionen.

– i 2009 sikrede, at projektstillingen blev en varig stilling – og havde modet til at tro på, at det skulle lykkes –, således at borgere i Albertslund kommune varigt kan nyde godt af den fagekspertise, det er at have en demenskonsulent til sin rådighed.

– af sin leder beskrives som et sikkert anker for den demensramte familie, samt gennem sin indsats har tjent sin egen løn ind mange gange. En medarbejder der evner at få ting til at ske og sikre varige forbedringer til gavn for borgernes velfærd.

– sørger for, at medarbejdere sikres et højt uddannelsesniveau, således at de generelle personalekompetencer hos alle ansatte er øget.

– har igangsat rådgivning, undervisning og netværk for pårørende og borgere med demenssygdom, samt udarbejdet informationsmateriale på flere sprog til kommunens mange borgere.

– har en ganske særlig evne til at kommunikere med alle. Borgere med demens og deres pårørende føler sig set og hørt, og fagfolk samt politikere forstår svære problemstillinger.

Ane Eckermann
Formand for DemensKoordinatorerne i DanmarK