Årets DemensKoordinator 2005

I anerkendelse af hendes mangeårige indsats indenfor demensarbejdet i Kolding Kommune kåres Grethe Thesbjerg som årets DemensKoordinator 2005.

Som pioner på demensområdet har hun kæmpet for politisk bevågenhed i forhold til demente borgere og deres pårørende. Hun har virket som en utrættelig inspirator og igangsætter og derved medvirket til etablering af en bred vifte af tilbud til demente og pårørende. Tilbud som i dag er anerkendte og velfungerende. Endelig har Grethe Thesbjerg været katalysator i forhold til etablering af demenskonsulentordningen i Kolding Kommune. Dette har betydet, at demensindsatsen er individuel, fleksibel, helhedspræget og af høj kvalitet.

En netop udgivet evalueringsrapport af demenskonsulentordningen i Kolding kommune synliggør på fornemmeste vis vigtigheden af en koordineret indsats i kommunerne omkring demente borgere og deres pårørende, både menneskeligt og i forhold til de økonomiske ressourcer.

Resultatet af hendes indsats kan derved få en afsmittende effekt til landets øvrige kommuner og være til inspiration og støtte for andre demenskoordinatorer i deres daglige virke.