Årets DemensKoordinator 2009

Ved DemensKoordinatorerne i DanmarKs (DKDK) Årskursus på Hotel Nyborg Strand blev Årets Demenskoordinator kåret for syvende gang. I 2009 gik prisen til Addi Wissing Nikolajsen, Hanne Christensen og Marianne Lorentzen

I anerkendelse af jeres indsats indenfor demensarbejdet kåres I hermed som årets demenskoordinator 2009. I har ydet en enestående indsats i forbindelse med projektet ”Forbedring af dementes vilkår i Varde Kommune”.

Addi Wissing Nikolajsen, Hanne Christensen og Marianne Lorentzen har været nogle af drivkræfterne bag det succesfulde projekt i Varde kommune. Projektet forløb fra november 2007 og blev afsluttet ultimo 2008. Projektet har båret præg af stor alsidighed indenfor forbedringen af dementes vilkår i kommunen, som også andre kommuner kan få stor gavn af.

Projektet har formået at:
– støtte plejepersonalets pædagogiske kompetencer
– udvikle sociale og faglige aktiviteter
– forbedre kommunikation med pårørende
– give fælles forståelsesramme mellem pårørende og personale

Af projektet er der bl.a. udsprunget en demenscafé for pårørende til demente samt bogen: ”Jeg har lyst til at fortælle dig noget… min livshistorie”.

Ane Eckermann Formand for DemensKoordinatorerne i DanmarK
8. september 2009