Årets DemensKoordinator 2007

På DemensKoordinatorernes Årskursus 2007 blev Årets Demenskoordinator valgt.

Prisen gik i år til to DemensKoordinatorer, som deles om prisen, social-  og sundhedshjælper Hanna Frühstück og ergoterapeut Jana Due Nielsen.  Den dynamiske duo fra Århus er indstillet på baggrund af deres energiske arbejde på og med Demens Caféen, der er et anonymt oplysnings-, rådgivnings-, samværs- og støttecenter for mennesker med demens i tidligt stadie og deres nærmeste. I begrundelsen af valget nævnes, at: ”Hanna og Jana suger projekter til sig og har hele tiden gang i udvikling af viden og udvidelse af tilbudene” og ”de har begge meget stor bevidsthed om og klare holdninger til, hvordan Caféen virker på de mennesker, som kommer der. Grundlaget for deres arbejde er, at det er brugerne, der skal bestemme, hvad her skal foregå.”

Igennem deres arbejde har de to prisvindere ikke blot ydet en stor indsats over for Demens Caféens brugere. De har også formået at sætte deres fingeraftryk på Århus Kommunes demenspolitik, blandt andet ved at medvirke til at nedbryde det tabuiserede billede af, at mennesker med demens er gamle, bor på plejehjem og ingenting kan.