Ved DemensKoordinatorerne i DanmarKs (DKDK) årskursus på Hotel Nyborg Strand blev årets Demenskoordinator kåret for ottende gang. Prisen som årets Demenskoordinator gik i år til et medlem som har ydet en særlig indsats inden for demensområdet.

I anerkendelse af Karens Tannebæks enestående indsats, i forbindelse med hendes mangeårige arbejde som DemensKoordinator inden for demensområdet i Ballerup kommune, blev hun kåret som årets Demenskoordinator 2010.

DKDK har modtaget flere indstillinger til kandidater som årets demenskoordinator, men DKDKs bestyrelse har i udvælgelsen af årets Demenskoordinator lagt særlig vægt på, at Karen Tannebæk har formået at gøre demens til et af de væsentligste indsatsområder inden for ældreplejen i Ballerup kommune. Dette har hun formået trods de betydelige økonomiske udfordringer kommunen har stået over for, og står over for i de kommende år.

I tildelingen af prisen som årets Demenskoordinator har bestyrelsen endvidere lagt vægt på, at Karen Tannebæk:

–     Som ansat i en helt ny funktion, gennem de seneste 11 år har formået at gøre demens til ét af de store indsatsområder indenfor Ældreplejen i kommunen.

–     Omsætter sin viden til udvikling og realiteter, altid med respekt for den svage borger. Det gennemgående træk i Karens arbejde er kvalitet og faglighed. Karen har en empatisk evne til at samarbejde og skabe forståelse blandt andre faggrupper. Desuden har Karen en solid strategisk vedholdenhed. Dette er absolut en fordel til at skabe kvalitetsudvikling inden for demensområdet – også i sparetider.

–    Gennem sin ansættelse har Karen arbejdet med flere projekter. Karen har bl.a. dokumenteret behovet for en afdeling for borgere med demens med særlig udadreagerende adfærd. Denne afdeling er i dag særdeles velfungerende.

–    Har dokumenteret behovet for aflastnings- og akutboliger, hvor indretningen er særlig rettet mod borgere med demens. Afdelingen er nu 2 år, og Karen var med i implementeringsprocessen med overordnede kriterier for visitation, personale-undervisning og indretning inde og ude.

–    Qua sin uddannelse på Stirling University i Skotland, har Karen arbejdet med indretning af boliger og haver til borgere med demens, samt udviklet materiale herom, som mange andre kommuner har haft stor glæde af.

Ane Eckermann
Formand for DemensKoordinatorerne i DanmarK