Årets DemensKoordinator 2004

Demenskoordinator Lene Mosegaard kåredes i anerkendelse af hendes indsats inden for demensarbejdet som årets DemensKoordinator i 2004.
Lene Mosegaard har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med projektet:
“Klovnen som kommunikationsmetode – Der kom en rød næse forbi”
Hun har i dette projekt har udviklet en anderledes kommunikationsmetode til praktikere på demensområdet. Hun er gået nye veje, ved at hente inspiration fra hospitalssektoren med hospitalsklovnen på børneafdelingen. Projektet har vist, hvordan kropssprog og betoning på en ny måde kan bruges til kommunikation med svært demente. Med dette projekt har Lone Mosegaard taget hul på en af de sværeste opgaver, nemlig at arbejde med medarbejdernes grænser for, hvordan de vil bruge sig selv i demensplejen.Lene Mosegaards arbejdsmetode kan i fremtiden være med til at forebygge vanskelige situationer og dermed også anvendelse af magt.