Årets DemensKoordinator 2010

Årets demenskoordinator 2012Ved DemensKoordinatorer i DanmarKs (DKDK) Årskursus på Hotel Nyborg Strand blev årets Demenskoordinator onsdag aften kåret for tiende gang.

Prisen går til en eller flere demenskoordinatorer, der yder en særlig indsats på demensområdet.

Demenskoordinatorer Jytte Hansen fik prisen som en anerkendelse for sin mangeårige og utrættelige indsats i Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. En indsats, der af kolleger betegnes som ekstraordinær ikke mindst i forbindelse med indførelse af den demensstrategi, der involverer alle medarbejdere i Københavns Kommune.

Kollegerne skriver om Jytte Hansen:
“Vi oplever, at Jytte gør en forskel – både hos den enkelte borger, på det enkelte plejehjem, men også på centralt niveau. Jytte er en garant for, at vi aldrig glemmer, hvem der er i centrum for vores arbejde, nemlig borgeren. Hun holder vores ben på jorden, udfordrer os på vore fagligheder og er et solidt talerør for både borgere og enheder i kommunen. Både hendes personlige engagement, menneskekundskab og høje faglighed er derfor en stor styrke i en kæmpe forvaltning som vores.

Vi synes alle, at Jytte en fantastisk kollega, som gerne deler egne og lytter til andres udfordringer om at være professionel på demensområdet. Demens er, trods en positiv udvikling de seneste år, stadig et praksisfelt, hvor vi som professionelle har særligt brug for at kunne støtte hinanden. Fordi Jytte er så personligt engageret i sin faglige og professionelle kunnen, bidrager hun altid til at skabe en fælles oplevelse af, at vi sammen kan gøre den vigtige forskel, hvor det hele ”nytter noget”, og at det netop er afgørende for den positive udvikling.”

Jytte Hansen har gennem årene fået etableret pårørendegrupper, deltaget i et utal af projektgrupper og netværk, er medforfatter på informationspjecen” Når hukommelsen svigter”, har gennemført kompetenceudviklingskurser for kolleger og ikke mindst ydet en stor indsats i forhold til mennesker med demens med anden etnisk baggrund end dansk.

Jytte Hansen blev indstillet af Københavns Kommunes demenskonsulenter, demenskoordinatorer, demensansvarlige visitatorer og ældrestab samt af samarbejdspartnere.

DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) er en landsdækkende interesseforening for medarbejdere, der har en videreuddannelse i demens og som arbejder i koordinerede forhold til borgere med demenssygdomme. DKDK arbejder for at sætte fokus på demenskoordinatorernes indsats i kommunerne. DKDK afholder hvert år et Årskursus, der præsenterer den nyeste viden indenfor demensområdet. Årskursus 2012 har titlen: ”Viden, praksis og etik i demensindsatsen”.