Årets DemensKoordinator 2015 er et energibundt med smittende humør og engagement

Demenskonsulent i Struer Kommune, Gitte Stubtoft Kærgaard er kåret som Årets Demenskoordinator ÅretsDemensKoordinator2015. Prisoverrækkelsen fandt sted under overværelse af næsten 400 demenskoordinatorer på DemensKoordinatorer i DanmarKs Årskursus på d. 9. september om aftenen.

Gitte Stubtoft Kærgaard er indstillet til prisen af en kollega. I den flotte indstilling opremses mange forskellige grunde til, at hun har fortjent prisen.

Gitte Stubtoft Kærgaard er en ildsjæl, som giver medarbejderne gejst. Hun har haft pårørendegruppe i mindst 15 år – de første mange år som frivillig. Hun har i mange år været frivillig værtinde på DKDK´s Demensferie på Hotel Nyborg Strand for ægtepar, hvor den ene har en demenssygdom.

Hun er med, når der tænkes nye ideer, eller skabes kreative metoder. Gitte Stubtoft Kærgaard fik idéen til candlelight dinners – middagsselskaber for ægtepar, hvor den ene har en demenssygdom. I indstillingen står: ”Hun fandt hurtigt frivillige hjælpere – hun har et humør, der smitter, så det er altid en fornøjelse at være sammen om opgaver med hende”.

Sideløbende med sit mangeårige arbejde med demensramte borgere har Gitte Stubtoft Kærgaard, videreuddannet sig og holdt sig à jour med den nyeste viden på området. Hendes engagement og aktivitetsniveau er imponerende – hun er aktiv i flere forskellige sammenhænge i sit lokalsamfund og blev for et par år siden valgt til formand for Alzheimerforeningen i midt-/vestjylland.

En glad Gitte Stubtoft Kærgaard takkede forsamlingen og sagde: ”Tak, det er utroligt dejligt at få sådan en anerkendelse”.