Årskursus 2008 (DD) 038DemensKoordinatorer i DanmarK er landsorganisation for demenskoordinatorer, der er ansat i regioner og kommuner. Foreningens medlemmer har alle en speciel udannelse/viden på demensområdet og har demensområdet som arbejdsfelt.

Som demenskoordinator arbejder man ofte alene, og behovet for at mødes med kolleger for at udveksle erfaringer, diskutere fælles problemstillinger og blive inspireret til nye tiltag er stort.
Landsforeningens medlemskreds består af forskellige faggrupper, hvilket giver en tværfaglig gensidig inspiration til gavn for både medlemmer og for borgere med demens.
Medlemmer kan gennem foreningens netværksgrupper, medlemsblad samt ved at deltage på Årskurset følge udviklingen indenfor demensområdet og herved holde sig a jour med ny forskning, projekter i Danmark samt medvirke til generelle meningsudveksling. Foreningen arbejder sammen med DemensKoordinatorerne i Færøerne.