Om DKDK Årskursus 2018

Årkursus 2018 havde fokus på Demenskoordinatorens hverdag –  i den kommunale organisering og i demenskoordinatorens selvforståelse.

Programmets hovedoplægsholdere var:
Professor, dr. pæd.  Mads Hermansen, professor Lene Tanggaard Pedersen, erhvervspsykolog Andreas Granhof Juhl, professor i kulturstudier Peter Simonsen, sygeplejerske og forfatter Rita Nielsen, debattør Knud Aarup, VISO-specialist (demens) Mette Borresen, cand. psych. Henrik Brogaard og ekspert i nonverbale signaler Pernille Slot.

Læs det fulde program her.

Læs konferencerapporten her

_____________________________________________________________________________________________________

Om DKDK Årskursus 2017

Årskursus 2017 tog afsæt i den voksende debat om ulighed i sundhed under titlen: Har mennesker med demenssygdom og deres familie lige adgang til demenstilbud og demensydelser?

Hovedoplægsholdere var:
Professor Kjeld Høgsbro, Diakon og sygeplejerske Conny Hjem, professor Jette Ammentorp, tidligere leder Anders Seneca, medlem af etisk råd dr. med. Poul Jaszczak, Forsker Christine E. Swane, Direktør Nis Peter Nissen, enhedschef Mads Biering la Cour m.fl

Læs konferencerapporten her

Læs det fulde program her.


Om DKDK Årskursus 2016

Årskursus 2016 satte fokus på redskaber og relationer i demenskoordinatorens arbejde.

Relationer fordi koordinering sker mellem mennesker og vores evne til at danne, være i og udvikle relationer er helt afgørende for, hvordan vi lykkes og trives som demenskoordinatorer.  Redskaber, fordi flere har efterlyst konkrete redskaber og nye metoder til udvikling af vores praksis som demenskoordinatorer.

Læs konferencerapporten her.

Læs hele programmet ved at klikke her.

Se slides og materiale fra hovedoplæg og seminarer på Årskurset herunder.

 

Om DKDK Årskursus 2015

Titel: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af etiske, juridiske og praktiske dilemmaer som pårørendes forventninger, ny teknologis mulighed for genoplivning, sociallovens helhedssyn, seksuel og udadreagerende adfærd, ny sorgforståelse og ny demensforståelse

Læs konferencerapporten, klik her

Læs hele programmet ved at klikke her.


Om DKDK Årskursus 2014

 Titel: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi  

Læs DKDK Konferencerapport (nyhedsbrev 3) 2014