Årets demensinitiativ 2020

 

Da Årskursus 2020 er aflyst, uddeles prisen ikke i år.

Prisen uddeles næste gang på Årskursus 2021, som er planlagt til onsdag d. 15. – fredag d. 17. september 2021 på Hotel Nyborg Strand.

Informationer vedr. indstillinger til prisen bliver publiceret her på siden primo 2021.

 


 

På billedet formand for DKDK Lone Vasegaard (yderst til venstre), praksisteam fra Aalborg Kommune, indstiller til prisen Tinna Klingenberg.

 

Moderne mesterlære hædret som Årets Demensinitiativ 2019

Praksisteam fra Aalborg Kommune får nyindstiftet pris af DemensKoordinatorer i DanmarK

Med stort bifald fra flere end 350 deltagere på DKDK´s Årskursus modtog praksisteamet den ny-indstiftede pris.

Initiativet ”Praksisnær kompetenceudvikling på demensområdet” har ændret personalets måde at se på kompetenceudvikling. Fem dygtige praktikere arbejder – efter fire måneders kompetenceudviklingsforløb af en demenskonsulent – som vejlederkolleger for deres kolleger. De fems nyerhvervede særlige kompetencer og indsigter gør dem i stand til at give kollegaer praksisnær faglig vejledning. Vejledningen indgår som en naturlig og integreret del af demensomsorgen i plejecentret, hvor beboernes behov, mestringsstrategier, emotionelle tilstand, fysiske velbefindende osv. til stadighed skifter. Et eksempel på, hvordan vejledningen fungerer i praksis er, at vejlederen følges med sin kollega, observerer og analyserer. Det kunne f.eks. være ved at indgå i plejen sammen, hvor vejlederen også tilbringer tid sammen med beboeren og udfører nogle plejeopgaver. Den vejledte kollega kan fremadrettet finde de mest optimale tilgange til plejen og omsorgen i den givne situation.

Om baggrunden for initiativet står i indstillingen: ”Initiativet opstod som led i vores snakke om kompetenceudvikling. Hvordan kompetenceudvikler vi bedst? Hvilke metoder vil være mest effektive? Vores oplevelse af, at der var mange mangler ved at sende personale på kursus. Nogle kommer ikke afsted, luften går af ballonen, efter hverdagen sætter ind. Der er vikarer i afdelingen, medens medarbejderne sendes af sted. Viden skal bredes ud mellem kollegaer der ikke har været afsted endnu. Kurserne er ikke altid om den enkelte borger, men om teorien om borgergrupper. Hvad med gammeldags mesterlære? Kan det bruges? Herefter begyndte udviklingen af initiativet.”

Mere om DKDK og prisen
DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) har indstiftet prisen Årets Demensinitiativ for at synliggøre gode initiativer på demensområdet. Prisen går til et initiativ, der er med til at gøre en forskel for borgere med demenssygdom, for deres pårørende eller for ansatte, der arbejder i demensomsorgen. Initiativet skal være igangsat af en demenskoordinator eller minimum have en demenskoordinator med som initiativtager.

Det er første gang prisen uddeles, som ud over æren består af en buket, et diplom og en gratis plads på DKDK´s Årskursus 2020. Vinder og indstiller inviteres ligeledes til at holde et seminar på årskursus det efterfølgende år.


 

 

Årets Demenskoordinator erstattes fra 2019 af Årets Demensinitiativ 

 


Hvert år kårer DemensKoordinatorer i DanmarK årets demenskoordinator. Prisen går til et medlem, der har ydet en særlig indsats på demensområdet. Afsløringen af årets demenskoordinator sker på førstkommende årskursus.

Årets Demenskoordinator 2018

Demenskonsulent i Vejle Kommune, Grethe Skovlund er kåret som Årets Demenskoordinator 2018.

 

 

Pressemeddelelse 

Årets demenskoordinator insisterer på aktivt liv selv med demens

Demenskonsulent Grethe Skovlund er en person, der ser det hele menneske og arbejder fokuseret på, at mennesket stadig spiller en aktiv rolle i samfundet på trods af demenssygdom.

Demenskonsulent i Vejle Kommune, Grethe Skovlund er kåret som Årets Demenskoordinator 2018. Det er 15. gang, prisen uddeles. Prisen går til en eller flere demenskoordinatorer, der yder en særlig indsats på demensområdet. Ledere og kolleger kan indstille til prisen.

Prisoverrækkelsen fandt sted under overværelse af godt 400 demenskoordinatorer på DemensKoordinatorer i DanmarKs Årskursus d.12. september på Hotel Nyborg Strand.

Demenskonsulent Grethe Skovlund får prisen som en anerkendelse for sit store engagement og vedholdende fokus på det hele menneske i demensindsatsen. Hun tænker det ’normale’ liv ind for borgere med demens og arbejder målrettet for at fremme de ressourcer, det enkelte menneske indeholder og benytter på trods af demenssygdom. Det er en kvalitet, som styrker fagligheden i den tværfaglige gruppe i Vidensforum for demens, som Grethe Skovlund indgår i. Hun er desuden god til at stille provokerende spørgsmål, har et kæmpe netværk, som kollegerne i det daglige arbejde nyder godt af og så er hun ”en god kollega – foregangsmand for fis og ballade”.

I kollegernes indstilling fremhæves Grethe Skovlunds arbejdsiver, hun er bl.a. med i Aktivklubben, Daghøjskolen for par og flere arbejdsgrupper i Vidensforum for Demens, hvor nye tiltag/tilbud opstår og videreudvikles. Dertil yder hun en stor indsats i Alzheimerforeningen, hvor hun er formand for lokalforening Trekantområdet og næstformand i hovedbestyrelsen.

En glad Grethe Skovlund modtog prisen, hvor hun takkede sine kolleger for indstillingen og forsamlingen for det store bifald.

Hvem indstiller til Årets DemensKoordinator?
Foreningens medlemmer kan indstille en kollega til årets demenskoordinator.
Du kan læse folder om Årets DemensKoordinator her

Forslag til Årets Demenskoordinator skal sendes til bestyrelsen, og indstillingen skal bestå af følgende:

1. Et kort resumé med begrundelse for valget.

2. Beskrivelse af på hvilken måde demenskoordinatoren har ydet en ekstraordinær indsats Indsatsen skal være indenfor et eller flere områder i arbejdet eller omsorgen med demente: – demenspolitik – formidling – personale – frivillige – pårørende – m.m.

Se  herunder, hvem der tidligere har modtaget prisen: