Hvert år kårer DemensKoordinatorer i DanmarK årets demenskoordinator. Prisen går til et medlem, der har ydet en særlig indsats på demensområdet. Afsløringen af årets demenskoordinator sker på førstkommende årskursus.

Indstilling til Årets DemensKoordinator
Foreningens medlemmer kan indstille en kollega til årets demenskoordinator. Forslag til Årets Demenskoordinator sendes til bestyrelsen, og indstillingen skal bestå af følgende:
1. Et kort resumé med begrundelse for valget.
2. Beskrivelse af på hvilken måde demenskoordinatoren har ydet en ekstraordinær indsats Indsatsen skal være indenfor et eller flere områder i arbejdet eller omsorgen med demente: – demenspolitik – formidling – personale – frivillige – pårørende – m.m.

Se flyer om Årets DemensKoordinator her
Du kan læse om Årets DemensKoordinator for hvert år ved at klikke på indlæggene herunder.