Prisen bliver ikke uddelt i 2022.
Årets demensinitiativ 2020 og 2021 blev ikke uddelt.

 

På billedet formand for DKDK Lone Vasegaard (yderst til venstre), praksisteam fra Aalborg Kommune, indstiller til prisen Tinna Klingenberg.

Moderne mesterlære hædret som Årets Demensinitiativ 2019

Praksisteam fra Aalborg Kommune får nyindstiftet pris af DemensKoordinatorer i DanmarK

Med stort bifald fra flere end 350 deltagere på DKDK´s Årskursus modtog praksisteamet den ny-indstiftede pris.

Initiativet ”Praksisnær kompetenceudvikling på demensområdet” har ændret personalets måde at se på kompetenceudvikling. Fem dygtige praktikere arbejder – efter fire måneders kompetenceudviklingsforløb af en demenskonsulent – som vejlederkolleger for deres kolleger. De fems nyerhvervede særlige kompetencer og indsigter gør dem i stand til at give kollegaer praksisnær faglig vejledning. Vejledningen indgår som en naturlig og integreret del af demensomsorgen i plejecentret, hvor beboernes behov, mestringsstrategier, emotionelle tilstand, fysiske velbefindende osv. til stadighed skifter. Et eksempel på, hvordan vejledningen fungerer i praksis er, at vejlederen følges med sin kollega, observerer og analyserer. Det kunne f.eks. være ved at indgå i plejen sammen, hvor vejlederen også tilbringer tid sammen med beboeren og udfører nogle plejeopgaver. Den vejledte kollega kan fremadrettet finde de mest optimale tilgange til plejen og omsorgen i den givne situation.

Om baggrunden for initiativet står i indstillingen: ”Initiativet opstod som led i vores snakke om kompetenceudvikling. Hvordan kompetenceudvikler vi bedst? Hvilke metoder vil være mest effektive? Vores oplevelse af, at der var mange mangler ved at sende personale på kursus. Nogle kommer ikke afsted, luften går af ballonen, efter hverdagen sætter ind. Der er vikarer i afdelingen, medens medarbejderne sendes af sted. Viden skal bredes ud mellem kollegaer der ikke har været afsted endnu. Kurserne er ikke altid om den enkelte borger, men om teorien om borgergrupper. Hvad med gammeldags mesterlære? Kan det bruges? Herefter begyndte udviklingen af initiativet.”

Mere om DKDK og prisen
DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) har indstiftet prisen Årets Demensinitiativ for at synliggøre gode initiativer på demensområdet. Prisen går til et initiativ, der er med til at gøre en forskel for borgere med demenssygdom, for deres pårørende eller for ansatte, der arbejder i demensomsorgen. Initiativet skal være igangsat af en demenskoordinator eller minimum have en demenskoordinator med som initiativtager.

Det er første gang prisen uddeles, som ud over æren består af en buket, et diplom og en gratis plads på DKDK´s Årskursus 2020. Vinder og indstiller inviteres ligeledes til at holde et seminar på årskursus det efterfølgende år.


Årets Demenskoordinator erstattes fra 2019 af Årets DemensinitiativFør 2019 kårede DemensKoordinatorer i DanmarK årligt årets demenskoordinator.

Prisen gik til et medlem, der havde ydet en særlig indsats på demensområdet.
Afsløringen af årets demenskoordinator skete på årskurset.


Se herunder, hvem der har modtaget prisen: